Voucher na individuální jazykovou výuku ( předplacený počet hodin )

Doporučujeme

Předplaťte obdarovanému vámi vybraný počet hodin, a ten si bude termíny jednotlivých lekcí vybírat sám, v našem rezervačním systému, dle svých možností a potřeb. Není tedy vázán na žádné pevné termíny - studuje pouze tehdy, když může a o nic tak nepřichází! 

Uznejte sami, není to skvělý dárek? Jistě, že ano! Vy pouze nadělíte pod stromeček voucher, my pak obdarovanému pomůžeme sestavit studijní plán, ověříme jeho aktuální znalosti a hurá do studia! Další pozitivní zprávou je, že může studovat buď prezenčně nebo on-line či si způsoby výuky kombinovat!

Zvolte si variantu:

Cena od 6 590,00 Kč

Podmínky pro nákup voucheru na individuální lekce:

  • voucher je platný do 30. 6. 2024. Do této doby je třeba, aby obdarovaný nárokoval studium; není však nutné do této doby voucher kompletně vyčerpat!
  • vouchery se vystavují standardně v elektronické podobě ( pdf formát ) a zasílají e-mailem objednateli. V případě zájmu lze zakoupit i voucher v tištěné podobě a objednatel si jej osobně vyzvedne v kanceláři naší školy, v předem dohodnutém termínu. 
  • pokud má objednatel specifické požadavky na vystavení voucheru, např. text věnování, vystavení na konkrétní jméno apod., uvede tyto skutečnosti do kolonky "Poznámky" do objednávkového formuláře. 
  • obdarovaný se ve vlastním zájmu přihlásí ke studiu během uvedené lhůty platnosti s tím, že počátek studia lze odložit i na delší dobu než je uvedená doba platnosti, dle dohody s JŠ ELITE a kapacitních možností. Rozhodujícím faktorem pro přijetí ke studiu je kontaktování JŠ ELTE během lhůty platnosti.
  • obdarovaný si zvolí jazyk, jaký chce studovat, a pokud není v daném jazyce začátečník, má nárok na bezplatný vstupní jazykový audit za účelem ověří jeho aktuálních znalostí. Podle výsledku mu bude sestaven optimální studijní plán a poskytnuty učební materiály ( vyjma francouzštiny, kde je nutné je zakoupit zvlášť, v tištěné podobě, za cenu 790 Kč ). 
  • jedná se o výuku s flexibilním rozvrhem a obdarovaný si bude termíny jednotlivých lekcí vybírat sám, v našem rezervačním systému, vč. délky každé vyučovací hodiny zvlášť, tj. 30, 45, 60 nebo 90 minut. 
  • obdarovaný si sám může zvolit, zda výuku absolvuje prezenčně ( Benešov ) nebo on-line formou. Tyto formy výuky také lze kombinovat.  
  • individuální studium je určeno pro studenty starší 6 let. Pokud nemůže nastoupit ke studiu obdarovaný, může své místo přenechat náhradníkovi, kterého si sám zvolí, popř. datum zahájení studia odložit dle dohody s JŠ ELITE. 
  • voucher je nevratný a nelze jej směnit za finanční hotovost.