Přípravné kurzy ke zkouškám FCE a CAE

Jistě vám nemusíme připomínat, že pokud máte možnost doložit své jazykové znalosti některým z prestižních, mezinárodních certifikátů, máte otevřené dveře do mnoha firem mezinárodního formátu, stejně tak se vám otvírají i možnosti studovat v zahraničí. Jednoduše řečeno, získáte obrovskou výhodu při přijímacích řízeních nebo pohovorech, a získat tak své vysněné zaměstnání nebo možnost studovat na prestižních školách, kde jsou tyto zkoušky brány jako samozřejmost. 

Níže se můžete seznámit s informacemi o jednotlivých zkouškách a upřesnit si, co přesně budete po jejich absolvování zvládat. Rovněž si můžete pustit i vzorová videa z mluvených částí zkoušek a získat tak základní představu o tom, jaké nároky na vás budou kladeny, a co od vás budou zkoušející očekávat. Rozhodně však přípravu nepodceňujte, jedná se o náročné zkoušky, které vyžadují velmi dobré znalosti jazyka! 

Proč se připravit na zkoušky Cambridge English právě u nás?

 • s přípravou na zkoušky FCE a CAE máme již letité zkušenosti, a prostě to umíme! Víme,
  jak a co vás máme naučit, a rovněž poradíme vhodné strategie, jak uspět! 
 • jsme OFICIÁLNÍM PŘÍPRAVNÝM CENTREM PRO ZKOUŠKY CAMBRIDGE ENGLISH
  a pravidelně spolupracujeme s Cambridge University Press pro Českou republiku, díky čemu máme vždy nejlepší informace a materiály k výuce!
 • používáme vždy nové, nejaktuálnější učební materiály, které poskytujeme vždy ZDARMA!
 • spolupracujeme s největším a zároveň nejprestižnějším zkouškovým centrem v Praze,
  a to ve spolupráci s Britskou radou ( British Council )
 • v případě přihlášení min. 10 kandidátů, je možná realizace zkoušek přímo v Benešově
  či Vlašimi, event. i přímo ve vaší firmě!

Více informací o zkouškách FCE a CAE

V následujících řádcích se dozvíte více informací o těchto zkouškách, k nimž vám nabízíme možnost přípravných kurzů. Obě zkoušky se konají několikrát ročně, zpravidla čtyřikrát, ve zkouškových centrech po celé ČR. Zkoušky lze skládat v klasické, papírové podobě, počítačovou podobou v prezenční formě nebo dokonce i on-line formou!

Jedná se o zkoušku z obecné angličtiny na úrovni B2, dle evropského referenčního rámce pro hodnocení jazykových znalostí. Skládá se celkem ze čtyř částí, a to READING AND USE OF ENGLISH, LISTENING, SPEAKING a WRITTING. 

Zkouška FCE dokládá, že zvládáte následující:

 • efektivně komunikovat tváří v tvář, vyjadřovat své názory, prezentovat a obhajovat svůj postoj k danému tématu či dané věci, problematice;
 • pohotově reagovat na zprávy a celkové dění ve společnosti, dokážete zprávám porozumět;
 • napsat spisovnou angličtinou vyjádření svého názoru, vysvětlit výhody a nevýhody rozdílných úhlů pohledu;
 • psát dopisy jakéhokoli druhu, zprávy, reportáže, recenze, příběhy a mnoho nejrůznějších typů psaných textů;
 • studovat v bakalářském studijním programu na VŠ, mimo anglicky mluvící země. 

Zde se můžete podívat, jak vypadá forma mluvené části zkoušky FCE, abyste si mohli udělat představu, co na vás bude čekat:

Zdroj: youtube

Jedná se o zkoušku z obecné angličtiny na úrovni C1, dle evropského referenčního rámce pro hodnocení jazykových znalostí. Skládá se stejně jako FCE, z následujících částí: READING AND USE OF ENGLISH, LISTENING, SPEAKING,
a WRITTING.

Zkouška CAE dokládá, že zvládáte následující:

 • dokážete bez potíží studovat na vysoké škole
  v zahraničí, nebo celkově v anglickém jazyce, kdekoli na světě;
 • efektivně komunikovat ve všech životních i profesních situacích, na velmi vysoké a profesionální úrovni;
 • bez problémů dokážete vést porady, jste schopni absolvovat a účastnit se cvičení a seminářů
  na vysokých školách, stejně tak i konzultací; 
 • dokážete mluvit plynule na jakékoli téma;
 • psát veškeré druhy akademických prací nebo odborných textů, článků, esejí apod.

Zde se můžete podívat, jak vypadá mluvená forma CAE zkoušky a udělat si tak představu, co můžete očekávat:

Zdroj: youtube

Jak probíhá výuka v přípravných kurzech? 

Výuka v kurzech probíhá především v anglickém jazyce, a vyučujícími jsou čeští a plně kvalifikovaní lektoři, s dlouholetými zkušenostmi s výukou k Cambridgeským zkouškám. Mnozí z vás nám kladou otázku, proč nevyučují tyto kurzy rodilí mluvčí - důvod je jednoduchý: rodilí mluvčí vám nebude schopen poradit, pokud se setkáte s mluvnickými problémy, o kterých především tyto zkoušky jsou, protože se ve škole neučí angličtinu tak, jako jsme se my učili češtinu. Zkoušky FCE a CAE jsou velmi náročné a kladou vysoké nároky na znalosti gramatiky a mluvnice, vč. největších detailů gramatiky a výjimek, a právě proto volíme výhradně české lektory, kteří jsou kdykoli schopni vám vše důkladně vysvětlit a upřesnit. S rodilým mluvčím by v tomto případě nastal velký problém - nejenom, že byste nedostali adekvátní vysvětlení, a díky tomu byste se nenaučili důkladně, co je potřeba, a kurz by pro vás znamenal pouhou ztrátu času a peněz, a to jenom za kurz, ale především za registrační poplatek, který nepatří mezi zanedbatelné částky. A to jistě nechcete, že? 

 • vyučujeme podle nejnovějších, moderních materiálů, která dostanete ZDARMA!
 • budete pravidelně zpracovávat vzorové testy k těmto zkouškám, v nejrůznějších verzích;
 • lektor kurzu velmi dobře zná zkoušky Cambridge English, ve všech podobách a je schopen vám poskytnout celou řadu cenných rad, doporučení, strategií atd., abyste zkoušku úspěšně složili; 
 • lektor je v těchto kurzech především mentorem a koučem, nikoli lektorem v pravém slova smyslu, jako je tomu u běžných jazykových kurzů, kde je jeho role ryze výuková. Předpokládá se, že na pokročilé úrovni studenti již disponují rozsáhlými znalostmi, a tak se vedení kurzu soustřeďuje primárně na práci s oficiálními zkouškovými materiály, poskytování rad, doporučení a sdělení strategií, jak postupovat, abyste byli ke zkoušce velmi dobře připraveni a úspěšně ji složili. Dále je role lektora především konzultační, je tady od toho, aby vám vysvětlil chyby, proč jste je udělali a co dělat proto, abyste je neopakovali. Bude-li nutné cokoli vysvětlit, lektor vám samozřejmě bude velmi rád nápomocen a do své výukové role se tak opět naplno vrátí! 
 • důkladně si projdete a připravíte se na jednotlivé části zkouškového testu, tj. poslechy, mluvení, čtení a práce s textem a psaní textů; 
 • budete dostávat celou řadu doplňkových materiálů, které vám pomohou zejména rozšiřovat slovní zásobu na různá témata, s nimiž se můžete u zkoušky setkat
 • nemáte možnost se dostavit na některou lekci osobně? Nevadí, jediným kliknutím se připojíte do hodiny on-line a můžete se jí aktivně účastnit, aniž by vám utekla jediná minuta! Díky moderním technologiím tak může být vaše studium mnohem efektivnější! Postačí vám počítač, mobilní telefon nebo tablet a připojení k internetu, to je vše!

V současné době se můžeme pochlubit 99,9% úspěšnosti našich studentů při skládání Cambridgeských zkoušek!
Přidejte se k nám, a s námi to určitě zvládnete jako po másle!

V případě, že máte zájem o přípravu ke zkoušce CPE - Certificate of Proficiency in English C2 level, rádi se vám budeme věnovat formou individuálního studia. Přípravu ke zkouškám na nižších úrovních ( KET, PET ) nerealizujeme, neboť pro jejich úspěšné složení vám bohatě stačí studovat v běžných jazykových kurzech, které jsou součástí naší stálé nabídky. V případě zájmu vám rádi pomůžeme s výběrem vhodného kurzu. 

Aktuální nabídka přípravných kurzů k dispozici níže. Naše kurzy jsou soustavné a semestrální, z hlediska efektivnosti patří mezi nejlepší a nejžádanější! 


Dovolujeme si upozornit, že přihlášení se do vybraného jazykového kurzu je považováno za souhlas s níže uvedenými Podmínkami účasti v prezenčních jazykových kurzech ( lze stáhnout kliknutím na odkaz ); souhlas se zpracováním osobních údajů GDPR je k dispozici zde