Přípravné kurzy ke zkouškám FCE a CAE

Jistě vám nemusíme připomínat, že pokud máte možnost doložit své jazykové znalosti některým
z prestižních, mezinárodních certifikátů, máte otevřené dveře do mnoha firem mezinárodního formátu, stejně tak se vám otvírají i možnosti studovat v zahraničí.
Jednoduše řečeno, získáte obrovskou výhodu při přijímacích řízeních nebo pohovorech, a získat tak své vysněné zaměstnání nebo možnost studovat na prestižních školách, kde jsou tyto zkoušky brány jako samozřejmost. 

Níže se můžete seznámit s informacemi o jednotlivých zkouškách a upřesnit si, co přesně budete
po jejich absolvování zvládat. Rovněž si můžete pustit i vzorová videa z mluvených částí zkoušek
a získat tak základní představu o tom, jaké nároky na vás budou kladeny, a co od vás budou zkoušející očekávat. Rozhodně však přípravu nepodceňujte, jedná se o náročné zkoušky, které vyžadují velmi dobré znalosti jazyka! 

Proč se připravit na zkoušky Cambridge English právě u nás?

 • s přípravou na zkoušky FCE a CAE máme již letité zkušenosti, a prostě to umíme! Víme,
  jak a co vás máme naučit, a rovněž poradíme vhodné strategie, jak uspět! 
 • jsme OFICIÁLNÍM PŘÍPRAVNÝM CENTREM PRO ZKOUŠKY CAMBRIDGE ENGLISH
  a pravidelně spolupracujeme s Cambridge University Press pro Českou republiku, díky čemu máme vždy nejlepší informace a materiály k výuce!
 • používáme vždy nové, nejaktuálnější učební materiály, které poskytujeme vždy ZDARMA!
 • spolupracujeme s největším a zároveň nejprestižnějším zkouškovým centrem v Praze,
  a to ve spolupráci s Britskou radou ( British Council )
 • v případě přihlášení min. 10 kandidátů, je možná realizace zkoušek přímo v Benešově
  či Vlašimi, event. i přímo ve vaší firmě!

Více informací o zkouškách FCE a CAE

V následujících řádcích se dozvíte více informací o těchto zkouškách, k nimž vám nabízíme možnost přípravných kurzů. Obě zkoušky se konají několikrát ročně, zpravidla čtyřikrát,
ve zkouškových centrech po celé ČR. Zkoušky lze skládat v klasické, papírové podobě nebo
v počítačové formě. 

Jedná se o zkoušku z obecné angličtiny na úrovni B2, dle evropského referenčního rámce pro hodnocení jazykových znalostí. Skládá se celkem ze čtyř částí, a to READING AND USE OF ENGLISH, LISTENING, SPEAKING a WRITTING. 

Zkouška FCE dokládá, že zvládáte následující:

 • efektivně komunikovat tváří v tvář, vyjadřovat své názory, prezentovat a obhajovat svůj postoj k danému tématu či dané věci, problematice;
 • pohotově reagovat na zprávy a celkové dění ve společnosti, dokážete zprávám porozumět;
 • napsat spisovnou angličtinou vyjádření svého názoru, vysvětlit výhody a nevýhody rozdílných úhlů pohledu;
 • psát dopisy jakéhokoli druhu, zprávy, reportáže, recenze, příběhy a mnoho nejrůznějších typů psaných textů;
 • studovat v bakalářském studijním programu na VŠ, mimo anglicky mluvící země. 

Zde se můžete podívat, jak vypadá forma mluvené části zkoušky FCE, abyste si mohli udělat představu, co na vás bude čekat:

Zdroj: youtube

Jedná se o zkoušku z obecné angličtiny na úrovni C1, dle evropského referenčního rámce pro hodnocení jazykových znalostí. Skládá se stejně jako FCE, z následujících částí: READING AND USE OF ENGLISH, LISTENING, SPEAKING,
a WRITTING.

Zkouška CAE dokládá, že zvládáte následující:

 • dokážete bez potíží studovat na vysoké škole
  v zahraničí, nebo celkově v anglickém jazyce, kdekoli na světě;
 • efektivně komunikovat ve všech životních i profesních situacích, na velmi vysoké a profesionální úrovni;
 • bez problémů dokážete vést porady, jste schopni absolvovat a účastnit se cvičení a seminářů
  na vysokých školách, stejně tak i konzultací; 
 • dokážete mluvit plynule na jakékoli téma;
 • psát veškeré druhy akademických prací nebo odborných textů, článků, esejí apod.

Zde se můžete podívat, jak vypadá mluvená forma CAE zkoušky a udělat si tak představu, co můžete očekávat:

Zdroj: youtube

Jak probíhá výuka v přípravných kurzech? 

Výuka v kurzech probíhá výhradně v anglickém jazyce, a vyučujícími jsou čeští a plně kvalifikovaní lektoři, s dlouholetými zkušenostmi s výukou k Cambridgeským zkouškám. Mnozí
z vás nám kladou otázku, proč nevyučují tyto kurzy rodilí mluvčí - důvod je jednoduchý: rodilí mluvčí se naučí ve školách angličtinu tak, jako my se učíme češtinu. Zkoušky FCE a CAE jsou velmi náročné
na důkladnou znalost gramatiky a mluvnice, vč. největších detailů gramatiky a výjimek, a právě proto volíme výhradně české lektory, kteří jsou kdykoli schopni vám vše důkladně vysvětlit
a upřesnit.
S rodilým mluvčím by v tomto případě nastal velký problém - nejenom, že byste nedostali adekvátní vysvětlení, a díky tomu byste se nenaučili důkladně, co je potřeba, a kurz by pro vás znamenal pouhou ztrátu času a peněz, na kurz, ale především za registrační poplatek, který nepatří mezi zanedbatelné částky. A to jistě nechcete, že? 

 • vyučujeme podle nejnovějších, moderních materiálů, která dostanete ZDARMA!
 • budete pravidelně zpracovávat vzorové testy k těmto zkouškám, v nejrůznějších verzích
 • lektoři vás seznámí se strategiemi, které vám pomohou k úspěšnému složení zkoušky
 • důkladně si rozeberete každou část zkouškového testu
 • budete dostávat celou řadu doplňkových materiálů, které vám pomohou zejména rozšiřovat slovní zásobu na různá témata, s nimiž se můžete u zkoušky setkat

V současné době se můžeme pochlubit 99,9% úspěšnosti našich studentů při skládání Cambridgeských zkoušek!
Přidejte se k nám, a s námi to určitě zvládnete jako po másle!

V případě, že máte zájem o přípravu ke zkoušce CPE - Certificate of Proficiency in English C2 level, rádi se vám budeme věnovat formou individuálního studia. 

Aktuální nabídka přípravných kurzů, k termínům zkoušek v únoru 2020

Výuka bude probíhat v době letních prázdnin a září; kurzy budou probíhat dvakrát týdně.

Příprava k FCE  ( pobočka BENEŠOV )

30. 9. 2019 - 27. 1. 2020, každé pondělí, 19:00 - 20:30

3 990 Kč

Příprava k CAE ( pobočka BENEŠOV )

5. 10. 2019 - 30. 1. 2020, každý čtvrtek, 19:00 - 20:30

3 990 Kč

Příprava k FCE ( pobočka VLAŠIM )

2. 10. 2019 - 29. 1. 2020, každou středu, 18:30 - 19:45

3 790 Kč

Příprava k CAE ( pobočka VLAŠIM )

6. 10. 2019 - 31. 1. 2020, každý pátek, 17:30 - 19:00

3 790 Kč

Cena kurzů zahrnuje:

 • 15 lekcí, tj. celkem 25,5 hodin výuky, v rozsahu 1x 90 minut, jednou týdně
 • učební materiály v elektronické podobě ZDARMA 
 • doplňkové výukové materiály od lektora ZDARMA
 • teplé a studené nápoje během výuky ZDARMA

Doplňkové informace ke kurzům:

 • pokud se nebudete moci zúčastnit některé lekce, zašleme vám přehled aktuálně probraného učiva, společně se seznamem domácí přípravy na nadcházející lekci;
 • přihlášení do kurzu není podmíněno absolvováním zkoušky; do kurzu se tak může přihlásit kdokoli, kdo si chce vylepšit své dosavadní znalosti, potřebuje připravit ke zkoušce
  na VŠ, či jiný typ zkoušky, např. CityGuilds, STANAG, státní jazyková zkouška apod.;
 • registrační poplatek za složení zkoušky není zahrnut v ceně kurzu. Jeho výši vám rádi sdělíme na vyžádání, včetně přesných termínů konání zkoušek. V případě přihlášení více jak 10 kandidátů, je možná realizace zkoušek přímo v Benešově či Vlašimi!
 • na kurz lze uplatnit studentskou slevu 200 Kč. Uveďte do přihlašovacího formuláře,
  do příslušné kolonky číslo své ISIC karty nebo přiložte kopii potvrzení o studiu; 
 • kurzy budou otevřeny při min. počtu 3 studentů ve skupině; max. počet je 9 studentů
  na pobočce v Benešově a 6 ve Vlašimi;
 • pokud si nejste jistí, zda jsou tyto kurzy pro vás vhodné, stáhněte si a vyplňte test níže,
  a posléze nám jej zašlete k vyhodnocení.
  Obratem vám sdělíte, který z kurzů je pro vás tím nejlepším. Rádi vám poradíme, aby vaše studium bylo pro vás co největším přínosem. 

Přihláška do přípravného kurzu k FCE/CAE

Vyplňte níže uvedenou přihlášku a odešlete ji. Obratem Vás budeme kontaktovat za účelem dokončení Vaší přihlášky. Studenti mladší 18 let uvedou do kolonky "Poznámky" kontakt na svého zákonného zástupce. 

Před přihlášením do kurzu se seznamte s Podmínkami účasti v jazykových kurzech, kterou jsou
ke stažení níže. Součástí je rovněž souhlas a zpracování osobních údajů dle GDPR.