Nabídka jazykové výuky pro firmy 

 • jazykový audit za účelem zjištění dosavadních znalostí Vašich zaměstnanců formou písemného testu a ústního pohovoru;
 • sestavení a doručení výukového plánu, sestaveného na základě Vašich požadavků a výsledků testů a pohovorů;
 • NEEDS ANALYSIS - stanovení potřeb a cílů jazykové výuky;
 • zaměření výuky na schopnost aktivní komunikace za účelem zbavení ostychu použít cizí jazyk i v náročnějších situacích;
 • průběžné ověřování znalostí a pokroku Vašich zaměstnanců = vyšší motivace ke studiu, neboť studenti mají potřebu vzájemného soutěžení;
 • kontrola dosažení stanovených cílů výuky;
 • pravidelné poskytování informací o výuce a každém studentovi ( jeho pokroku, docházce, nákladech atd. );
 • výuka ANGLIČTINY, FRANCOUZŠTINY, NĚMČINY, RUŠTINY a ŠPANĚLŠTINY, event. ČEŠTINY pro cizince vedené v anglickém nebo českém jazyce. 

Metody výuky, aneb v čem jsme jiní než ostatní jazykové školy....

Naše hlavní konkurenční výhoda spočívá především v našich vlastních, unikátních výukových metodách, díky kterým se naučíte používat cizí jazyk po aktivní stránce, tj. komunikovat bez zbytečného ostychu! Pokud máte zájem o studium angličtiny, pak si u nás můžete vybrat ze dvou výukových metod, a to STANDARD ( kombinace tradičního způsobu výuky a aktivně řízené konverzace ) nebo COMMUNICATE FAST ( intenzivní forma aktivně a přímo řízené konverzace ). Pro co možná nejvyšší výsledný efekt vašeho studia doporučujeme kombinaci obou uvedených metod. Máte-li zájem o studium jiného jazyka než angličtiny, pak bude výuka vedena metodou STANDARD
 

Jako jediná jazyková škola v Benešově a Vlašimi využíváme nejenom interaktivních technologií, ale také neustále sledujeme nejnovější trendy ve výuce a zavádíme moderní výukové metody, které zpravidla sami vytváříme - zkuste to s námi a uvidíte, že vás studium bude nejenom bavit, ale brzy vám přinese i očekávaný výsledek 

 

Nabídka zaměření výuky 

Obecný jazyk

Chcete se vy nebo vaši zaměstnanci zdokonalit v obecném jazyce, nebo si jej zkombinovat s odborným jazykem a učinit tak výuku ještě více akční? Není problém, rádi vám ukážeme, že i výuka obecného jazyka může být zábavná a efektivní, a nikoli nudná jako to možná znáte z různých škol! 

Obchodní jazyk

Takto zaměřená výuka je určena především těm studentům, kteří denně komunikují v obchodním prostředí a potřebují důkladně zvládat reálné situace ve svém profesním životě. Úkoly a témata volíme tak, aby co nejlépe simulovaly reálné situace a studenti tak maximálně využili svých pracovních zkušeností. Tato oblast jazyka nabízí širokou škálu zaměření, a proto jej zvolíme tak, aby výuka co nejvíce odpovídala profesnímu zaměření studentů. Současná nabídka obchodního jazyka, především angličtiny nabízí nejrůznější škály dalšího zaměření, např. obchodní komunikace, plánovaní služebních cest a business travel, výuka dle reálných situací ve velkých mezinárodních společnostech apod.. Možností, kam zacílit výuku obchodního jazyka je zkrátka hodně. Vše bude samozřejmě přizpůsobeno vaším požadavkům. 

Využití jazyka pro obchodní komunikaci

Takto zaměřená výuka je určena především studentům z řad manažerů. Volená témata mají velmi vysoký efekt a během velmi krátké doby dokáží výrazně zvýšit  úroveň komunikace tam, kde ji studenti nejvíce potřebují. Můžeme Vám nabídnout např. tato témata:

 • prezentace a sebeprezentace;
 • telefonování;
 • jednání a vyjednávání;
 • vedení porad a obchodních jednání;
 • rozvoj společenských kontaktů;
 • využití cizího jazyka v multikulturálním prostředí;
 • obchodní korespondence atd..

Odborný jazyk

V případě zájmu jsme připraveni vám vyhovět i s nabídkou výuky odborného jazyka. Můžete si vybrat z naší široké škály nejrůznějších zaměření: 

 • obchodní angličtina;
 • právnická angličtina;
 • ekonomická a finanční angličtina;
 • angličtina pro zdravotní sestry;
 • lékařská angličtina;
 • ICT - pro uživatele počítačů a IT pracovníky;
 • technická angličtina;
 • policejní angličtina; 
 • angličtina pro sociální činnost;
 • prezentace v angličtině; 
 • angličtina pro personalisty;
 • angličtina pro oblast dopravy a logistiky;
 • angličtina pro pracovníky zákaznického servisu;
 • angličtina pro účetnictví,
 • angličtina pro oblast managementu;
 • prezentace v angličtině;
 • angličtina pro sociální číinnost;
 • angličtina pro oblast médií a mediální komunikace;
 • angličtina pro oblast marketingu a reklamy;
 • angličtina pro architektonickou činnost a stavebnictví;
 • angličtina a francouzština pro oblast hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu;
 • obchodní němčina, ruština a španělština. 

Jazykové kurzy v zahraničí, nejen pro manažery

Máte zájem studovat cizí jazyk v zahraničí?

Pak žádný problém! Na základě Vašich požadavků Vám ve spolupráci s renomovanými partnery rádi připravíme optimální nabídku za velmi dobré ceny! Jsme schopni Vám zajistit studium 10 jazyků ve 30 zemích světa, a to jak ve specializovaných kurzech pro manažery, tak i v kurzech obecného a obchodního jazyka pro ostatní zaměstnance! Zajištění jazykových kurzů v zahraničí není podmíněno studiem v naší škole. 

Doplňkové informace

 • výuku povedou vždy kvalifikovaní a profesionální čeští lektoři; 
 • výuku nabízíme pro všechny znalostní úrovně, od úplných začátečníků až po velmi pokročilé;
 • k výuce využíváme moderních, vždy aktuálních učebních materiálů, vydaných renomovanými nakladatelstvími;
 • učební materiály poskytujeme ZDARMA v elektronické podobě, anebo vám můžeme jejich nákup zajistit se slevou 10%;
 • pro co možná nejvyšší efekt výuky doporučujeme max. 8 studentů v jedné skupině, pak výuka již ztrácí efekt;
 • při dlouhodobé spolupráci nabízíme cenové zvýhodnění; 
 • výuka může probíhat v našich nebo ve vašich prostorách - naše učebny jsou v centru města nebo v jeho blízkosti, s možností bezplatného parkování. Naše učebny navíc disponují nejmodernějším vybavením v podobě interaktivních tabulí;
 • realizace výuky je možná i v prostorách vaší firmy, avšak je třeba mít odpovídající prostory s dobrým technickým zázemím ( tj. min. statický projektor s projekčním plátnem, nejlépe však interaktivní tabule, klasická magnetická, bílá tabule nebo flipchart ). Vzhledem k velkému vytížení našich lektorů je dojíždění či docházka do vašich prostor možná pouze při min. počtu dvou po sobě realizovaných kurzech pro min. počet 5 studentů v jedné skupině. V ostatních případech preferujeme výuku v našich učebnách; 
 • v případě Vašeho zájmu mohou Vaši zaměstnanci u nás složit závěrečnou zkoušku, na základě výsledku zkoušky jim vystavíme certifikáty dokládající úroveň jejich znalostí, anebo můžeme výuku zaměřit jako přípravu k mezinárodním jazykovým zkouškám. Přehled zkoušek, na které Vaše zaměstnance rádi připravíme najdete zde Mezinárodní jazykové zkoušky;
 • ceny firemní výuky jsou stanovovány individuálně, v závislosti na požadavcích, zaměření výuky, četnosti a rozsahu výuky a délce spolupráce;
 • naše jazyková škola rovněž vyučuje i v rámci projetků financovaných ESF.  

Zaujala Vás naše nabídka a máte zájem o zpracování nabídky firemního jazykového kurzu?

Poprosíme vás o vyplnění poptávkového formuláře níže, za účelem zpracování předběžné nabídky, která je bezplatná a nezávazná. Rovněž se s vámi rádi osobně sejdme za účelem konzultace vašich požadavků a představ o potenciální výuce realizované naší jazykovou školou. V případě zájmu nás můžete rovněž kontaktovat telefonicky na č. 777 720 539 nebo na e-mailu info@jazykovka-elite.cz. 

Poptávka firemní jazykové výuky

Vyplňte poptávkový formulář níže a odešlete jej. Obratem vás budeme kontaktovat.