Příprava k Cambridgeským zkouškám přímo v pohodlí vašeho domova!

Příprava na prestižní zkoušky z angličtiny FCE a CAE

Láká vás představa úspěšného složení mezinárodně uznávaných zkoušek typu FCE a CAE? Pak vás na ně rádi připravíme, a to přímo v pohodlí vašeho domova, kanceláře apod. Zkrátka, z kteréhokoli místa na Zemi! Kurzy probíhají vždy semestrálně, abyste měli dostatek času a prostoru pro důkladnou přípravu, kterou tyto zkoušky rozhodně vyžadují. Pokud toužíte po lepší pracovní pozici, po práci nebo studiu v zahraničí, či si pouze chcete vylepšit svou kvalifikaci, s naší přípravou to máte v kapse! Můžeme se pochlubit úspěšností studentů u zkoušek 99,9%! 

Co získáte přípravou u nás? 

Důkladně vás seznámíme s celkovou strukturou zkoušek, všemi potřebnými informacemi a zároveň od nás získáte celou řadu užitečných rad a strategií, jak postupovat, abyste byli maximalizovali své šance na úspěch! S přípravami studentů na FCE a CAE zkoušky máme velmi bohaté zkušenosti, neustále se v této oblasti vzděláváme, abychom vám dokázali poskytnout precizní přípravu, která vám otevře dveře nejenom k vysněnému zaměstnání nebo studiu. Jistě vám nemusíme připomínat, že certifikáty FCE a CAE uznává celá řada firem nejenom v ČR, ale i v zahraničí, a stejně tak se vám otevřou i dveře na mnoho středních škol a univerzit po celém světě! No, řekněte sami, nezní to skvěle? 

 • máme v přípravou ke zkouškám letité zkušenosti, důkladně známe struktury jednotlivých částí zkoušek a předáme vám celou řadu užitečných rad, tipů a strategií, jak postupovat, abyste zkoušky úspěšně složili;
 • jsme oficiálním PŘÍPRAVNÝM CENTREM PRO ZKOUŠKY CAMBRIDGE ENGLISH, pravidelně spolupracujeme s Cambridge University Press pro Českou republiku, takže máme nejenom pravidelná školení lektorů a nejnovější informace, ale především vysoce kvalitní učební materiály, které vám poskytneme vždy zdarma!
 • spolupracujeme výhradně s největším a prestižním zkouškovým centrem, kterým je Britská rada v Praze ( British Council ), a můžeme vám zajistit registrace ke zkouškám za zvýhodněné ceny!
 • vyučují vždy plně kvalifikovaní, proškolení a výhradně čeští lektoři, i přesto však výuka probíhá výhradně v anglickém jazyce! Rodilé mluvčí záměrně do výuky nezařazujeme, neboť často se stává, že studenti něčemu neporozumí a pro českého lektora tak není problém kdykoli "přeskočit" do češtiny a vše důkladně vysvětlit, což rodilý mluvčí nezvládne, i kdyby chtěl - rodilí mluvčí se nikdy ve školách neučili angličtinu po mluvnické stránce jako se my učíme češtinu, a proto vám nedokáží vysvětlit, proč se něco používá tak, proč nelze použít toto apod.
 • lektor je v těchto kurzech především mentorem a koučem, nikoli lektorem v pravém slova smyslu, jako je tomu u běžných jazykových kurzů, kde je jeho role ryze výuková. Předpokládá se, že na pokročilé úrovni studenti již disponují rozsáhlými znalostmi, a tak se vedení kurzu soustřeďuje primárně na práci s oficiálními zkouškovými materiály, poskytování rad, doporučení a sdělení strategií, jak postupovat, abyste byli ke zkoušce velmi dobře připraveni a úspěšně ji složili. Dále je role lektora především konzultační, je tady od toho, aby vám vysvětlil chyby, proč jste je udělali a co dělat proto, abyste je neopakovali. Bude-li nutné cokoli vysvětlit, lektor vám samozřejmě bude velmi rád nápomocen a do své výukové role se tak opět naplno vrátí!
 • důkladně si projdete a připravíte se na jednotlivé části zkouškového testu, tj. poslechy, mluvení, čtení a práce s textem a psaní textů; 
 • budete dostávat celou řadu doplňkových materiálů, které vám pomohou zejména rozšiřovat slovní zásobu na různá témata, s nimiž se můžete u zkoušky setkat.

Jedná se o zkoušku z obecné angličtiny na úrovni B2, dle evropského referenčního rámce pro hodnocení jazykových znalostí. Skládá se celkem ze čtyř částí, a to READING AND USE OF ENGLISH, LISTENING, SPEAKING a WRITTING.

Zkouška FCE dokládá, že zvládáte následující:

 • efektivně komunikovat tváří v tvář, vyjadřovat své názory, prezentovat a obhajovat svůj postoj k danému tématu či dané věci, problematice;
 • pohotově reagovat na zprávy a celkové dění ve společnosti, dokážete zprávám porozumět;
 • napsat spisovnou angličtinou vyjádření svého názoru, vysvětlit výhody a nevýhody rozdílných úhlů pohledu;
 • psát dopisy jakéhokoli druhu, zprávy, reportáže, recenze, příběhy a mnoho nejrůznějších typů psaných textů;
 • studovat v bakalářském studijním programu na VŠ, mimo anglicky mluvící země.

Zde se můžete podívat, jak vypadá forma mluvené části zkoušky FCE, abyste si mohli udělat představu, co na vás bude čekat:

Jedná se o zkoušku z obecné angličtiny na úrovni C1, dle evropského referenčního rámce pro hodnocení jazykových znalostí. Skládá se stejně jako FCE, z následujících částí: READING AND USE OF ENGLISH, LISTENING, SPEAKING,
a WRITTING.

Zkouška CAE dokládá, že zvládáte následující:

 • dokážete bez potíží studovat na vysoké škole
  v zahraničí, nebo celkově v anglickém jazyce, kdekoli na světě;
 • efektivně komunikovat ve všech životních i profesních situacích, na velmi vysoké a profesionální úrovni;
 • bez problémů dokážete vést porady, jste schopni absolvovat a účastnit se cvičení a seminářů
  na vysokých školách, stejně tak i konzultací;
 • dokážete mluvit plynule na jakékoli téma;
 • psát veškeré druhy akademických prací nebo odborných textů, článků, esejí apod.

Zde se můžete podívat, jak vypadá mluvená forma CAE zkoušky a udělat si tak představu, co můžete očekávat:

Zdroj: www.youtube.com

Zdroj: www.youtube.com

Pokud byste měli zájem o přípravu ke zkoušce CPE na úrovni C2, rádi vás připravíme pouze individuální formou. Skupinové kurzy nevypisujeme. Více informací o možnostech individuálního studia najdete zde. Kurzy ke zkouškám na nižších úrovních, tj. KET a PET nevypisujeme, neboť tyto zkoušky lze bez potíží složit po absolvování standardních jazykových kurzů obecné angličtiny. Tyto zkoušky nevyžadují žádnou větší přípravu navíc, narozdíl od FCE a CAE zkoušek, které jsou velmi náročné. 

Aktuální nabídka přípravných kurzů je k dispozici níže. Naše kurzy jsou soustavné a semestrální, z hlediska efektivnosti patří mezi nejlepší a nejžádanější! 

Dovolujeme si vás upozornit, že účast v on-line jazykových kurzech se řídí Podmínkami pro účast v jazykových kurzech, které si můžete stáhnout níže. Informace ohledně zpracování osobních údajů jsou k dispozici zde.