Aktuální nabídka prezenčních kurzů

Na našich přípravných kurzech budete pracovat s oficiálními přípravnými materiály určenými výhradně na tyto jazykové zkoušky. Povede vás lektor, který Cambridgeské zkoušky velmi dobře zná a předá vám své cenné znalosti a zkušenosti, které vás dovedou k úspěšnému složení některé ze zkoušek na pokročilé úrovni. Postupně vás připravíme na všechny části zkoušky, tj. poslech, mluvení, čtení a práce s textem a psaní. 

Můžeme se pochlubit 99,9% úspěšností našich studentů u Cambridge exams a jsme registrovaným přípravným centrem Cambridge Preparation centre přímo od British Council! 

Aktuálně vám nabízíme intenzivní letní přípravu ( srpen - září, 2x týdně ) na zkoušky realizované v říjnu 2024, a semestrální kurzy od října 2024 do února 2025: 

Zvolte si variantu:

3 990,00 Kč
3 990,00 Kč / 1 ks

Cena kurzu zahrnuje:

 • Letní kurzy: celkem 27 hodin výuky v 18 lekcích o rozsahu 1x 90 minut, dvakrát týdně;
 • Podzimní kurzy: celkem 22,5 hodin výuky v 15 lekcích, o rozsahu 1x 90 minut, jednou týdně;
 • učební materiály v pdf formátu k vytištění ( možno pracovat na tabletu se stylusem, pokud máte );
 • konzultace s lektorem po e-mailu mimo konání kurzu ( v případě nutnosti cokoli dovysvětlit );
 • využívání on-line aplikací Google Workplace, tj. Google Meet, Drive apod. 
 • doplňkové studijní materiály od lektora;
 • teplé a studené nápoje během výuky máte u nás ZDARMA.

Doplňkové informace:

 • výuka bude probíhat prezenční formou, v našich učebnách, v Benešově. Pokud by nastaly okolnosti, které by zamezily bezproblémovému fungování prezenční výuky, vyhrazuje si JŠ ELITE právo přesunout výuku do on-line formy, a to po dobu nezbytně nutnou;
 • pokud byste se nemohli některé lekce zúčastnit osobně ( zdravotní důvody, práce atd. ), můžete se dle předchozí dohody s lektorem připojit do dané lekce on-line a aktivně se jí účastnit, aniž by vám cokoli uteklo! S hybridní výukou máme velmi bohaté zkušenosti, umíme jí a díky tomu budete moci studovat i z pohodlí svého domova či kanceláře, nebo dokonce i z dovolené či služební cesty!
 • pokud vám zdravotní stav nebo jiné okolnosti neumožní se připojit do hodiny on-line, o nic nepřijdete! Zašleme vám přehled probraného učiva vč. vysvětlení látky a seznamu domácí přípravy na další hodinu e-mailem. Budete-li potřebovat cokoli dovysvětlit, můžete využít bezplatné konzultace s lektorem po e-mailu, vše vám rádi vysvětlíme, aby vám vaše nepřítomnost na hodině nenarušila efektivitu studia;
 • ke sdílení studijních materiálů používáme aplikace Google Classroom a Google Drive, popř. posíláme vždy vše e-mailem;
 • před zahájením kurzu vám bude zaslán info leták, kde budete mít všechny potřebné informace ke studiu, vč. instrukcí, jak se připojovat do hodin on-line;
 • minimální počet studentů ve skupině pro otevření kurzu jsou 3, max. počet je 9 studentů;
 • lektor v tomto případě již není lektorem v pravém slova smyslu, je však především mentorem a koučem, který vás provede důkladnou přípravou. Na pokročilé úrovni se předpokládá, že studenti již disponují obsáhlými a širokými jazykovými znalostmi, které nevyžadují přímou výuku jako je tomu u běžných kurzů, ale potřebují především vysvětlit, jak na jednotlivé částky zkoušky, poskytnout užitečné rady a strategie, jak postupovat, aby zkoušku úspěšně složili. Pokud se však vyskytne někde problém a bude-li potřeba cokoli dovysvětlit, lektor vám bude velmi rád nápomocen; 
 • v době školních prázdnin, popř. při dodatečném volnu, dle harmonogramu níže, kdy nebude probíhat výuky, nejsou tyto dny zahrnuty do ceny kurzovného a není za ně poskytována žádná náhrada!
 • Výuka v kurzech neprobíhá v době školních prázdnin, a to následovně:
 • - podzimní prázdniny: 28. 10. - 1. 11. 2024
 • - vánoční prázdniny: 16. 12. 2024 - 3. 1. 2025
 • - pololetní a jarní prázdniny: 31. 1. - 7. 2. 2025

Nejste si jistí, zda jsou tyto kurzy pro vás vhodné nebo nevíte, do kterého se přihlásit? Rádi vám poradíme - stáhněte si náš vstupní test a zašlete k vyhodnocení na info@jazykovka-elite.cz, a my vám obratem sdělíme, který kurz je ten nejlepší pro vás!