Zvyšte kvalifikaci svých zaměstnanců, maximalizujte svůj zisk!

Získejte podporu z fondů EU na vzdělávání vašich zaměstnanců 

Jazyková škola ELITE nyní nabízí firemním zákazníkům v Benešově a jeho okolí možnost získání dotace na jazykovou výuku svých zaměstnanců, vč. OSVČ, z fondů EU, a to až do výše 85% skutečných nákladů! 

Evropská unie poskytuje další finanční prostředky na jazykové vzdělání zaměstnanců, vstupte do projektu i vy!

Našim klientům jsme připraveni pomoci a poskytnout veškerý servis, od úvodní konzultace, pomoc se zpracováním vaší vize do podoby žádosti, podání žádosti, pomoc s vedením administrativy po dobu trvání projektu až po finální kontrolu. 

Zvyšte úroveň jazykového vzdělání svých zaměstnanců i v době krize a zdražování, my vám pomůžeme se získáním dotace a začít můžete již v létě nebo v novém školním roce! Získejte více zakázek a více klientů, maximalizujte svůj zisk! 

Jistě vám nemusíme připomínat, že profesní rozvoj zaměstnanců patří ke klíčovým činnostem firem. Nyní máte tak možnost získat dotaci ve výši až 6 milionů korun z projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců. 

Projekt odborného vzdělávání zaměstnanců

Dotační projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců je součástí operačního programu Zaměstnanost OPZ. Tento zajímavý projekt Ministerstva práce a sociálních věcí, realizovaný prostřednictvím Úřadu práce ČR a spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu je určen jako podpora dalšího vzdělávání a posílení konkurenceschopnosti pracovní síly na trhu práce v ČR. 

Podmínky dotačního programu

 • zapojení zaměstnanců pracujících na HPP i DPČ
 • podpora zaměstnanců pracujících mimi území hl města Prahy ( sídlo firmy může být v Praze )
 • minimální rozsah vzdělávací aktivity činí 40 hodin na účastníka 
 • podpora se nyní nově vztahuje i na on-line vzdělávání, nemusí se tak jednat pouze o prezenční studium 
 • zaměření vzdělávací aktivity na další profesní vzdělávání s důrazem na odborné vzdělávání - zejména na zvýšení, prohlubování, obnovení, udržení nebo změnu stávající kvalifikace zaměstnanců
 • maximální přípustný počet přítomných účastníků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení
 • zároveň celkový počet přítomných osob ( včetně vystupujících, pořadatelů, zkoušejících apod. ) nesmí být vyšší než 10 osob

Pro koho je program určen?

O dotaci v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců mohou zažádat podniky, OSVČ a neziskové organizace bez rozdílu velikosti, oblasti podnikání či stáří. Cílovou skupinou jsou stávající i potencionální zaměstnanci. Kromě výrobních firem také mohou žádat i tyto typy subjektů:

 • grafická studia
 • projektové kanceláře
 • IT firmy
 • banky a pojišťovny
 • marketingové agentury
 • účetní nebo auditorské firmy
 • advokátní kanceláře 

Kolik činí výše podpory?

 • výše podpory činí 85 - 100% 
 • min. 500 000, max. 6 000 000 Kč za jeden rok 
 • výše dotace se vypočítává z ceny kurzu i náhrady mzdy zaměstnanců, kteří se školení účastní

Pomůžeme vám s žádostí o dotaci - pro získání příspěvku z projektu POVEZ II musíte dbát na včasné, vysoce kvalitní a formálně bezchybné podání žádosti. Tomu musí předcházet také důsledná analýza vašeho vzdělávacího plánu nebo jeho komplexní definování.


Zaujala vás nabídka a máte zájem o vstupní konzultaci zdarma?

Vyplňte níže uvedený formulář a my vás budeme kontaktovat. Těšíme se na vás a budoucí spolupráci. 

Odesílatel elektronického formuláře uděluje fyzické osobě, Ing. Zitě Lukešové Hlaváčkové, se sídlem v Benešově, Sportovní 2128, IČO: 08217378 souhlas se zpracováním svých osobních údajů, ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, zpracovávala jeho osobní údaje pro účely vyřízení jeho požadavku týkajícího se zájmu o bližší informace o službách poskytovaných jazykovou školou ELITE.