S námi máte přijímačky z češtiny v kapse!

Připravíme vaše děti k přijímačkám z češtiny

Chcete mít jistotu, že vaše děti zvládnou přijímačky na víceletá gymnázia nebo střední školy bez stresu, a aby se jim dostalo kvalitní přípravy? My vám tuto možnost nabízíme nově, od školního roku 2022/2023, kdy jsme se naší nabídky nově zařadili také přípravné kurzu k přijímačkám z českého jazyka:

Přijímačky na víceletá gymnázia ( 5. třída )

Toužíte po tom, aby se vaše dítě dostalo na víceleté gymnázium a otevřely se mu tak dveře ke kvalitnímu vzdělání? Pak příprava k přijímačkám od nás je jednoznačně tou pravou volbou! Díky naší přípravě vaše děti nepřekvapí žádné chytáky ani další nástrahy - důkladně prověříme nejenom jeho znalosti, zaměříme se na nejčastější potíže a chyby a na co si dát pozor. Děti se setkají s úkoly podobnými u přijímaček, ale i v jiné podobě, aby nebyly ničím zaskočené! Naučíme je odlišovat spisovné a nespisovné tvary slov, určovat mluvnické kategorie sloves, řadit texty podle dějové návaznosti a mnoho dalšího. Bude to sice práce, ale výsledku rozhodně nebude litovat!

Přijímačky na střední školy ( 9. třída )

Rádi byste, aby se vaše dítě dostalo na vysněnou střední školu a splnilo si svůj sen? Pak vám s jeho splněním rádi pomůžeme! Na děti jsou pochopitelně kladeny již vyšší nároky, bude na ně u testu čekat více chytáků a nástrah, my je však na vše důkladně připravíme, prověříme jejich současné znalosti a zapracujeme na nedostatcích. Naučíme je různé formy pravopisu, význam slov a tvarosloví, mluvnické kategorie slov, skladby vět, větné členy, druhy souvětí a vět vedlejších, poměry mezi větami hlavními, větné rozbory, literatura v souvislosti s osnovami a požadavky přijímaček a mnoho dalšího. Práce to bude, ale litovat určitě nebudete! 


Jak kurzy fungují a co očekávat? 

Je nutné si uvědomit, že v tomto případě jde o budoucnost vašeho dítěte, čili pokud chcete, aby měl kurz požadovaný výsledek a vaše dítě se na vybranou školu či víceleté gymnázium dostalo bez toho, aniž by bylo vystavováno velkému stresu, je nutné, aby mimo kurz mělo dostatek času i na domácí přípravu, bez které to nepůjde, nelze pouze spoléhat na kurz jako takový! Z tohoto důvodu doporučujeme omezit počet kroužků a dalších aktivit, které by přípravu negativně ovlivňovaly. Právě nedostatek času bývá velice častou příčinou neúspěchu, nebo děti nemají dostatek prostoru k právě k přípravě samotné a následné domácí přípravy na další lekce. Děti musí být také dostatečně odpočaté psychicky i fyzicky, aby dokázaly odvést velmi dobrou práci a dostal se požadovaný výsledek. Psychická pohoda a dostatek prostoru pro relaxaci a vlastní zájmy je pro úspěch ( nejenom u přijímaček ) klíčový! 

Výuka probíhá vždy v pohodové atmosféře a přátelském duchu, na děti nikdy neklademe žádný psychický nátlak, ukazujeme jim, že příprava může probíhat v klidu a pohodě, aby až dojde na zkoušky samotné, netrpěly velkým stresem. Na děti však čeká práce, bez ní nelze očekávat pozitivní výsledek, zadarmo nikdo nic nedostane. Domácí práce bude vždy hodnocena a rodiče budou o jejím zpracování ( nebo nezpracování ) a kvalitě informováni, aby měli důkladný přehled o práci svých dětí. 

Forma výuky v kurzech

Kurzy budou probíhat prezenční formou, v našich učebnách, v Benešově. V případě opatření týkající se epidemie koronaviru apod., bude výuka dále pokračovat on-line formou. Pokud se vaše dítě nebude moci výuky v daný den zúčastnit osobně, může se do hodiny připojit rovněž on-line a aktivně se dané lekce účastnit, aniž by o cokoli přišlo! Jestliže bude např. nemocné nebo se chystáte v průběhu školního roku na dovolenou, nemusí vašemu dítěti utéct jediná minuta! Nehledě na to, že dostupnost wi-fi je dnes opravdu velká, prakticky odkudkoli. 

V případě, že nebudete mít možnost se on-line připojit do hodiny, budete mít přehled aktuálně probraného učiva a domácí přípravy na nadcházející lekci v aplikaci, která je součástí výuky v kurzu. 


Jste vy a vaše děti připraveni vyvinout úsilí k přijetí na vybranou školu? 

Pak vaše děti mezi námi rádi přivítáme! V naší nabídce najdete dlouhodobé kurzy, od října letošního do dubna příštího roku. Pro detailnější informace o kurzech a termínech konání získáte po kliknutí na odkaz níže: 

Dovolujeme si upozornit, že účast v přípravných kurzech k přijímačkám z češtiny probíhá v souladu se smluvními podmínkami pro účast v kurzech, které si můžete stáhnout níže: 


Individuální příprava k přijímačkám z češtiny

Nevyhovují vašim dětem termíny našich kurzů nebo preferujete ryze individuální přípravu? Pak vám vaše děti rádi připravíme na přijímačky formou individuálního studia! Více informací o této možnosti najdete zde