K přijímačkám z češtiny a matiky bez obav jedině s námi!

Přípravné kurzy k přijímačkám z češtiny a matematiky ve školním roce 2024/2025

Chcete mít jistotu, že vaše děti zvládnou přijímačky na střední školy bez zbytečného stresu? Pak neváhejte. a přihlaste je do našich přípravných kurzů a my je rádi naučíme všechno potřebné. Během necelého školního roku dokážeme dětem jednoduše a srozumitelně vysvětlit a důkladně procvičit učivo z češtiny a matematiky tak, že pro ně nebude problém se dostat na vysněnou školu! Tak, jak umíme učit jazyky, stejně tak do umíme i s češtinou a matikou! 

Kurzy realizujeme pro žáky 9. tříd základních škol

Přijímačky z ČEŠTINY

S vašimi dětmi důkladně projdeme učivo českého jazyka se zaměřením na mluvnici, sloh a literaturu vč. jednotlivých literárních děl a autorů. Naučíme děti, jak musí přemýšlet, aby správně pochopily zadání jednotlivých cvičení, jak postupovat při vypracovávání daných typů cvičení a jak správně pracovat s více možnými variantami řešení daných cvičení, aby vybraly tu správnou. Budeme vaše děti učit i češtinu, ale především je musíme naučit to, co ve školních osnovách chybí, a to jsou správné postupy! Mluvnických cvičení, slohových útvarů a literatury zase tolik není, a protože vše umíme vysvětlit velmi snadno, tak toto všechno děti i snadno a rychle naučíme. Třešničkou na dortu toho všeho jistě bude i zlepšení známek ve škole. 

Přijímačky z MATEMATIKY

Matematika je strašákem pro mnoho dětí, ale rozhodně tomu nemusí vždy tak být. Jde totiž o velmi specifický předmět, který se není možné naučit jako např. dějepis, ten se musí správně pochopit a rozumět mu! Matematika vyžaduje specifický způsob přemýšlení nad správnými postupy a jak dojít k výsledku. My dětem ukážeme, jak musí postupovat, jak správně přemýšlet a pochopit principy fungování jednotlivých jevů. Vaše děti tak naučíme způsob, jakým se nad matematikou přemýšlí, a ve spojitosti se srozumitelným a jednoduchým výkladem děti snadno zjistí, že matematika není žádná věda, ale je to vlastně docela zábava.... Co k tomu více dodat? Snad jen to, že jim patrně zlepšíme i prospěch ve škole, což jistě není u zkoušek k zahození. 


Jak k výuce v kurzu přistupovat a co očekávat? 

Je nutné si uvědomit, že v tomto případě jde o budoucnost vašeho dítěte, čili pokud chcete, aby měl kurz požadovaný výsledek a vaše dítě se na vybranou školu dostalo bez toho, aniž by bylo vystavováno velkému stresu, je nutné, aby mimo kurz mělo dostatek času i na domácí přípravu, bez které to nepůjde, nelze pouze spoléhat na kurz jako takový! Z tohoto důvodu doporučujeme omezit počet kroužků a dalších aktivit, které by přípravu negativně ovlivňovaly. Právě nedostatek času bývá velice častou příčinou neúspěchu, nebo děti nemají dostatek prostoru k právě k přípravě samotné a následné domácí přípravy na další lekce. Děti musí být také dostatečně odpočaté psychicky i fyzicky, aby dokázaly odvést velmi dobrou práci a dostal se požadovaný výsledek. Psychická pohoda a dostatek prostoru pro relaxaci a vlastní zájmy je pro úspěch ( nejenom u přijímaček ) klíčový! 

Výuka probíhá vždy v pohodové atmosféře a přátelském duchu, na děti nikdy neklademe žádný psychický nátlak, ukazujeme jim, že příprava může probíhat v klidu a pohodě, aby až dojde na zkoušky samotné, netrpěly velkým stresem. Na děti však čeká práce, bez ní nelze očekávat pozitivní výsledek, zadarmo nikdo nic nedostane. Domácí práce bude vždy hodnocena a rodiče budou o jejím zpracování ( nebo nezpracování ) a kvalitě informováni, aby měli důkladný přehled o práci svých dětí. 

Forma výuky v kurzech

Kurzy budou probíhat prezenční formou, v našich učebnách, v Benešově. Pokud se vaše dítě nebude moci výuky v daný den zúčastnit osobně, může se do hodiny připojit rovněž on-line a aktivně se dané lekce účastnit, aniž by o cokoli přišlo! Jestliže bude např. nemocné nebo se chystáte v průběhu školního roku na dovolenou, nemusí vašemu dítěti utéct jediná minuta! Nehledě na to, že dostupnost wi-fi je dnes opravdu velká, prakticky odkudkoli. 

V případě, že nebudete mít možnost se on-line připojit do hodiny, budete mít přehled aktuálně probraného učiva a domácí přípravy na nadcházející lekci v aplikaci, která je součástí výuky v kurzu. 


Jste vy a vaše děti připraveni vyvinout úsilí k přijetí na vybranou školu? 

Pak vaše děti mezi námi rádi přivítáme! V naší nabídce najdete dlouhodobé kurzy, od října letošního do dubna příštího roku. Pro detailnější informace o kurzech a termínech konání získáte po kliknutí na odkaz níže. 

Přihlásit se můžete buď na kurz češtiny nebo matematiky zvlášť, nebo na oba současně, čímž získáváte slevu ve výši 500 Kč. 

Dovolujeme si upozornit, že účast v přípravných kurzech k přijímačkám z češtiny probíhá v souladu se smluvními podmínkami pro účast v kurzech, které si můžete stáhnout níže: