Voucher na individuální lekce rétoriky a koučinku ( předplacený počet hodin )

Doporučujeme

Předplaťte obdarovanému vámi vybraný počet hodin individuálních lekcí rétoriky, a ten si bude termíny vybírat sám, v našem rezervačním systému, dle svých možností a potřeb. Není tedy vázán na žádné pevné termíny - studuje pouze tehdy, když může a o nic tak nepřichází!

Uznejte sami, není to skvělý dárek? Jistě, že ano! Vy pouze nadělíte pod stromeček voucher, my pak obdarovanému pomůžeme sestavit studijní plán, ověříme jeho aktuální znalosti a hurá do toho! Další pozitivní zprávou je, že může studovat buď prezenčně nebo on-line či si způsoby výuky kombinovat!

Zvolte si variantu:

Cena od 5 990,00 Kč

Podmínky pro nákup voucherů na individuální lekce rétoriky:

  • voucher je platný do 30. 6. 2024. Do této doby je třeba, aby obdarovaný nárokoval lekce; není však nutné do této doby voucher kompletně vyčerpat!
  • vouchery se vystavují standardně v elektronické podobě ( pdf formát ) a zasílají e-mailem objednateli. V případě zájmu lze zakoupit i voucher v tištěné podobě a objednatel si jej osobně vyzvedne v kanceláři naší školy, v předem dohodnutém termínu.
  • pokud má objednatel specifické požadavky na vystavení voucheru, např. text věnování, vystavení na konkrétní jméno apod., uvede tyto skutečnosti do kolonky "Poznámky" do objednávkového formuláře.
  • obdarovaný se ve vlastním zájmu přihlásí ke studiu během uvedené lhůty platnosti s tím, že počátek studia lze odložit i na delší dobu než je uvedená doba platnosti, dle dohody s JŠ ELITE a kapacitních možností. Rozhodujícím faktorem pro přijetí ke studiu je kontaktování JŠ ELTE během lhůty platnosti.
  • jedná se o výuku s flexibilním rozvrhem a obdarovaný si bude termíny jednotlivých lekcí vybírat sám, v našem rezervačním systému, vč. délky každé vyučovací hodiny zvlášť, tj. 30, 45, 60 nebo 90 minut.
  • obdarovaný si sám může zvolit, zda výuku absolvuje prezenčně ( Benešov ) nebo on-line formou. Tyto formy výuky také lze kombinovat.
  • individuální lekce rétoriky jsou určeny pro zájemce starší 15 let. Pokud nemůže nastoupit ke studiu obdarovaný, může své místo přenechat náhradníkovi, kterého si sám zvolí, popř. datum zahájení studia odložit dle dohody s JŠ ELITE.
  • voucher je nevratný a nelze jej směnit za finanční hotovost.