Španělština pro puberťáky v Benešově

Španělština je velmi hezkým jazykem, který je snadný na naučení po všech stránkách, a navíc, její blízká podobnost s angličtinou vašim dětem její studium jenom usnadní. Ne nadarmo se říká "kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem", pojďme tedy společně otevřít vašim dětem bránu do světa a lepší budoucnosti.

Zvolte si variantu:

3 990,00 Kč

Cena kurzů zahrnuje:

 • 16 lekcí, tj. 25 hodin celkové výuky, v rozsahu 1x 60 minut, jednou týdně, nebo
 • učební materiály v elektronické podobě ZDARMA;
 • veškeré výukové pomůcky a materiál;
 • doplňkové výukové materiály od lektora ZDARMA;
 • teplé a studené nápoje během výuky ZDARMA.

Doplňkové informace:

 • výuka v kurzech je koncipována jako prezenční. Pokud budeme nuceni v důsledku vládních opatření školu pro prezenční výuku uzavřít, bude výuka nadále pokračovat on-line formou, prostřednictvím apliakce Google Meet, přičemž dojde k celkové úpravě obsahové náplně výuky, aby byl její obsah plně přizpůsoben on-line výuce.
 • pokud se vaše díte nebude moci zúčastnit některé lekce, může se do dané hodiny připojit on-line a aktivně se účastnit výuky, aniž by mu utekla jediná minuta!
 • jako doplněk bude využita aplikace Google Classroom, do které budeme přidávat domácí přípravu a veškeré doplňkové materiály ke kurzu. V této aplikaci budou mít rodiče k dispozici i kompletní přehled probraného učiva z lekce, které se dítě v daný den nezúčastnilo.
 • pro účely efektivní a rychlé komunikace s rodiči bude založena skupina na aplikaci Whatsapp.
 • kurzy budu otevřeny při min. počtu 3 dětí ve skupině; maximální počet dětí v jednom kurzu je 9 dětí.
 • výuka nebude probíhat v době školních prázdnin, tj. následovně:
  - jarní prázdniny:
   11. 3. - 15. 3. 2024
 • - velikonoční prázdniny: 28. 3. - 1. 4. 2024
 • - státní svátky: 1. 5. a 8. 5. 2024