Přípravný kurz na školní rok 2022/2023

Chcete být na maturitu důkladně připravení a nechcete trávit spoustu času přípravou a studiem doma? Chcete mít čas a soustředit se na jiné předměty? Přesně tohle vám v našem kurzu splníme! Pojďte do toho s námi, dokud je ještě čas! Moc dlouho neváhejte, letí to rychle!

Protože jsou kurzy celoroční, termíny na další kurz budou vypsány pro nový školní rok, tj. 2023/2024, o čemž vás budeme včas informovat. Děkujeme za pochopení.

7 990,00 Kč

Cena kurzu zahrnuje:

 • celkem 31,5 hodin výuky, ve 21 lekcích, o rozsahu 1x 90 minut, jednou týdně;
 • učební materiály v elektronické podobě zdarma; možnost zakoupení tištěné učebnice;
 • doplňkové výukové materiály od lektora zdarma;
 • teplé a studené nápoje během výuky zdarma.

Doplňkové informace:

 • výuka v kurzu je koncipována jako prezenční; pokud by nastaly okolnosti, které by zamezily bezproblémovému fungování prezenčního studia, vyhrazuje si JŠ ELITE právo na přesunutí výuky do on-line podoby, a to po dobu nezbytně nutnou; 
 • pokud se nebudete moci zúčastnit některé lekce,máte dvě možnosti, jak probrané učivo dostudovat:
  1) připojíte se on-line do dané lekce, prostřednictvím aplikace Google Meet s tím, že budete moci pouze sledovat hodinu bez možnosti aktivní účasti v ní;
  2) přehled aktuálně probrané látky a domácí přípravy na další hodinu budete mít přístupný v platformě Google Classroom, kde si budete moci v klidu vše dostudovat, event. využijete možnost doplňkové konzultace s lektorem po mailu zdarma;
 • pro co nejefektivnější a nejrychlejší komunikaci lektora se studenty jsou využívány speciální mobilní aplikace ( jejich stažení je bezplatné );
 • kurzy budou otevřeny při min. počtu 3 studentů ve skupině, max. počet studentů ve skupině je 9;
 • do kurzu se může přihlásit kdokoli, nejenom studenti 4. ročníků středních škol, ale také studenti dálkového či jiné formy studia, bez ohledu na věk. Na maturitu není níkdy pozdě!
 • na tento kurz nelze uplatnit studentskou slevu;
 • výuka v kurzu nebude probíhat v době školních prázdnin, tj. následovně:
  - podzimní prázdniny 24. 10. - 28. 10. 2022
 • - státní svátek a den poté: 17. 11. a 18. 11. 2022
  - vánoční prázdniny 19. 12. 2022 - 2. 1. 2023
  - pololetní prázdniny 3. 2. 2023
  - jarní prázdniny 6. 3. - 12. 3. 2023

 • - velikonoční prázdniny: 6. 4. - 10. 4. 2023

  Pozn.: pokud je termín stále v nabídce, volná místa v kurzu stále jsou a můžete se tak přihlásit. Obazené termíny jsou z nabídky automaticky vyřazeny. Není tak nutné se dotazovat na dostupost míst. Máte-li jakékoli jiné dotazy, neváhejte a napište nám!