Přípravný kurz na školní rok 2023/2024

Chcete být na maturitu důkladně připravení a nechcete trávit spoustu času přípravou a studiem doma? Chcete mít čas a soustředit se na jiné předměty? Přesně tohle vám v našem kurzu splníme! Pojďte do toho s námi, dokud je ještě čas! Moc dlouho neváhejte, letí to rychle!

Protože jsou kurzy celoroční, termíny na další kurz budou vypsány pro nový školní rok, tj. 2023/2024, o čemž vás budeme včas informovat. Děkujeme za pochopení.

Zvolte si variantu:

7 990,00 Kč

Cena kurzu zahrnuje:

 • celkem 36 hodin výuky, ve 24 lekcích, o rozsahu 1x 90 minut, jednou týdně;
 • učební materiály v elektronické podobě zdarma; možnost zakoupení tištěné učebnice;
 • doplňkové výukové materiály od lektora zdarma;
 • teplé a studené nápoje během výuky zdarma.

Doplňkové informace:

 • výuka v kurzu je koncipována jako prezenční; pokud by nastaly okolnosti, které by zamezily bezproblémovému fungování prezenčního studia, vyhrazuje si JŠ ELITE právo na přesunutí výuky do on-line podoby, a to po dobu nezbytně nutnou; 
 • pokud se nebudete moci zúčastnit některé lekce,máte dvě možnosti, jak probrané učivo dostudovat:
  1) připojíte se on-line do dané lekce, prostřednictvím aplikace Google Meet s tím, že budete moci pouze sledovat hodinu bez možnosti aktivní účasti v ní;
  2) přehled aktuálně probrané látky a domácí přípravy na další hodinu budete mít přístupný v platformě Google Classroom, kde si budete moci v klidu vše dostudovat, event. využijete možnost doplňkové konzultace s lektorem po mailu zdarma;
 • pro co nejefektivnější a nejrychlejší komunikaci lektora se studenty jsou využívány speciální mobilní aplikace ( jejich stažení je bezplatné );
 • kurzy budou otevřeny při min. počtu 3 studentů ve skupině, max. počet studentů ve skupině je 9;
 • do kurzu se může přihlásit kdokoli, nejenom studenti 4. ročníků středních škol, ale také studenti, ať už ve věku maturantů nebo starší, dálkového či jiné formy studia, bez jakýchkoli dalších omezení. Na složení maturitní zkoušky není nikdy pozdě! 
 • výuka v kurzu nebude probíhat v době školních prázdnin, tj. následovně:
  - podzimní prázdniny 23. 10. - 27. 10. 2023
 • - státní svátek: 17. 11. 2023
  - vánoční prázdniny 18. 12. 2023 - 2. 1. 2024
  - pololetní prázdniny 2. 2. 2024
  - jarní prázdniny 11. 3. - 17. 3. 2024

 • - velikonoční prázdniny: 28. 3. - 1. 4. 2024

  Pozn.: pokud je termín stále v nabídce, volná místa v kurzu stále jsou a můžete se tak přihlásit. Obazené termíny jsou z nabídky automaticky vyřazeny. Není tak nutné se dotazovat na dostupost míst. Máte-li jakékoli jiné dotazy, neváhejte a napište nám!