ANGLIČTINA v Benešově

ANGLIČTINA v Benešově

Tyto kurzy jsou zaměřené na výuku obecného jazyka, a to na zvládnutí všech dovedností, tj. procvičení gramatiky, čtení, psaní, poslech a samozřejmě zlepšení a procvičování mluveného projevu. Na hodinách budete mluvit anglicky až 80% výukového času a díky perfektně vysvětlené gramatice se Váš pokrok dostaví velmi rychle - začátečníky dokážeme dovést během 6 měsíců výuky na středně pokročilou až pokročilou úroveň, to už stojí za uvažování o našem kurzu, viďte? Výuka v kurzu je vedena metodou STANDARD

Výuka je především orientována tak, abyste získané znalosti využili co nejvíce v praxi! Nesetkáte se tak s naprosto zbytečnými slovíčky, která Vám nikdy k ničemu nebudou !!! K výuce využíváme nejnovější a nejmodernější učební materiály, které vám poskytneme ZDARMA, v elektronické podobě, zajistíme jejich zakoupení v tištěné verzi nebo je můžete mít také v digitální podobě, ve svém tabletu !!!

Zapomeňte na nudnou, stereotypní výuku jako je tomu v jiných školách
Nechte se vtáhnout přímo do děje pomocí interkativní výuky !!!

Výuka v kurzech angličtiny probíhá moderní, interkativní formou, která nabízí studentům efektivnější, zábavnější a nestreotypní styl výuky, a také zvyšuje motivaci k učení. Díky tomuto stylu výuky již studenti nejsou pouze pasivními posluchači, ale jsou vtaženi přímo do výuky, spolupodílejí se na ní a aktivně se zapojují do procesu vzdělávání. K výuce slouží interaktivní učebnice s mnoha audio a video nahrávkami, z nichž mohou studenti získávat praktické informace o právě probírané látce. 

Náplň našich jazykových kurzů

Program je rozdělen do 5 nejběžnějích znalostních úrovní od úplných začátečníků po velmi pokročilé. Studenty do úrovní pečlivě rozřazujeme, s každým studentem děláme písemný rozřazovací test, popř. ústní pohovor. 

Součástí každé úrovně je slovní zásobanezávislá tvorba vět, pravidelná cvičení k uvolnění komunikace, cvičení na výslovnost, různé větné vzory pro každodenní komunikaci a fráze. Ve všech úrovních klademe důraz na MLUVENÍ a praktické použití jazyka. 

V současnosti nabízíme kurzy pro tyto znalostní úrovně:

Začátečníci ( A1/A2 ):

 • osvojíte si základní slovní zásobu potřebnou pro všechny běžné životní situace: např. rodina, počasí, každodenní aktivity, v restauraci, cestování po městě, u lékaře, na poště, na dovolené, profese, škola a vzdělávání, v bance, telefonování, v hotelu a mnoho dalších;
 • zvládnete tvorbu vět, otázek i odpovědí ve všech běžně používaných časech;
 • na konci programu jste schopni se domluvit ve všech běžných životních situacích;
 • každá úroveň je zakončena písemným i ústním testem, po ukončení programu získáte certifikát.

Pokročilejší studenti ( B1 - C1 ):

 • přejdete na složitější časy, budete mluvit v delších souvětích, pracovat na plynulosti projevu, pohotovosti a výslovnosti;
 • slovní zásoba již zahrnuje i abstraktní témata, více frází a angličtinu pro práci a obchod: např.: na letišti, nakupování, památky, vztahy mezi lidmi, pocity, kancelář, ucházení se o práci, obchodní jednání, cíle a úkoly, společnost, příroda a životní prostředí, věda, film a divadlo atd.;
 • po absolvování programu získáte aktivní znalost cca 2500 - 3000 anglických slov a budete používat všechny větné vazby (tj. gramatiku) na úrovni základní státní jazykové zkoušky;
 • každá úroveň je zakončena písemným i ústním testem, po úspěšném složení závěrečné zkoušky získáváte certifikát o absolvování kurzu a potvrzení získání příslušné znalostní úrovně dle Evropského referenčního rámce pro hodnocení jazykových znalostí

Proč angličtina právě u nás? 

 • od září 2016 zbrusu nové, modernější a vynikající učební materiály 
 • vysoká kvalita výuky - úspěšnost v závěrečných testech máme 100% u všech studentů 
 • až 90% studentů pokračuje v návazných kurzech 
 • na konci každého semestru se posunete o jednu znalostní úroveň výše 
 • v případě pokračování máte možnost získat zajímavé slevy na další kurzy + se zúčastnit našeho benefitního programu 

Aktuální nabídka kurzů:

Název kurzu Termín Čas Cena
Dopolední ANJ pro začátečníky 17. 7. - 25. 9. 2017 9:00 - 11:00 2 990 Kč
Večerní ANJ pro začátečníky I 17. 7. - 25. 9. 2017 17:00 - 19:00 2 990 Kč
Večerní ANJ pro začátečníky II 17. 7. - 25. 9. 2017 19:00 - 21:00 2 990 Kč
Dopolední ANJ pro mírně pokročilé 18. 7. - 26. 9. 2017 9:00 - 11:00 2 990 Kč
Večerní ANJ pro mírně pokročilé  18. 7. - 27. 9. 2017 19:00 - 21:00 2 990 Kč
Dopolední ANJ pro středně pokročilé 19. 7. - 27. 9. 2017 9:00 - 11:00 2 990 Kč
Večerní ANJ pro středně pokročilé  19. 5. - 27. 9. 2017 19:00 - 21:00 2 990 Kč
Dopolední ANJ pro pokročilé  20. 7 - 21. 9. 2017 9:00 - 11:00 2 990 Kč
Večerní ANJ pro pokročilé  20. 7. - 21. 9. 2017 19:00 - 21:00 2 990 Kč

Cena kurzů zahrnuje:

 • 12 lekcí, tj. 24 hodin výuky celkem, v rozsahu 1x týdně, 120 minut 
 • učební materiály v elektronické podobě ZDARMA 
 • doplňkové výukové materiály od lektora ZDARMA 
 • teplé a studené nápoje během výuky ZDARMA 

Doplňkové informace: 

 • pokud se nebudete moci zúčastnit některé lekce, zašleme vám přehled aktuálně probrané látky, spolu se seznamem domácí přípravy e-mailem, s možností bezplatné konzultace s lektorem po e-mailu
 • učební materiály poskytneme zcela ZDARMA, v případě zájmu vám zajistíme jejich zakoupení v tištěné podobě - cena, viz. přihlašovací formulář níže; je rovněž možné obstarat si učební materiály v digitální podobě a využívat je v tabletu za cca 24€, v obchodech iTunes nebo GooglePlay
 • na letní kurzy nelze uplatnit studentsku slevu
 • výuka nebude probíhat o státním svátku 28. 9. 2017 
 • kurzy budou otevřeny při min. počtu 3 studentů ve skupině, max. kapacita je 8 studentů 
 • pokud si nejste jistí svou aktuální znalostí úrovní, stáhněte si tento Vstupní test - angličtina.doc (53 kB), vyplňte jej a zašlete k vyhodnocení, obratem vám doporučíme vhodný kurz 
 • před přihlášením se seznamte s těmito Podmínky účasti v jazykových kurzech.pdf (204,4 kB)

Přihláška do kurzu angličtiny v Benešově - léto 2017

Vyplňte níže uvedenou přihlášku a odešlete ji, obratem Vás budeme kontaktovat.