ANGLIČTINA v Benešově

ANGLIČTINA v Benešově

Kurzy na letní semestr 2019 jsou tady pro vás!

Tyto kurzy jsou zaměřené na výuku obecného jazyka, a to na zvládnutí všech dovedností, tj. procvičení gramatiky, čtení, psaní, poslech a samozřejmě zlepšení a procvičování mluveného projevu. Na hodinách budete mluvit anglicky až 80% výukového času a díky perfektně vysvětlené gramatice se Váš pokrok dostaví velmi rychle - začátečníky dokážeme dovést během 6 měsíců výuky na středně pokročilou až pokročilou úroveň, to už stojí za uvažování o našem kurzu, viďte? Výuka v kurzu je vedena metodou STANDARD

Výuka je především orientována tak, abyste získané znalosti využili co nejvíce v praxi! Nesetkáte se tak s naprosto zbytečnými slovíčky, která Vám nikdy k ničemu nebudou !!! K výuce využíváme nejnovější a nejmodernější učební materiály, které vám poskytneme ZDARMA, v elektronické podobě, zajistíme jejich zakoupení v tištěné verzi nebo je můžete mít také v digitální podobě, ve svém tabletu !!!

Zapomeňte na nudnou, stereotypní výuku jako je tomu v jiných školách
Nechte se vtáhnout přímo do děje pomocí interkativní výuky !!!

Výuka v kurzech angličtiny probíhá moderní, interkativní formou, která nabízí studentům efektivnější, zábavnější a nestreotypní styl výuky, a také zvyšuje motivaci k učení. Díky tomuto stylu výuky již studenti nejsou pouze pasivními posluchači, ale jsou vtaženi přímo do výuky, spolupodílejí se na ní a aktivně se zapojují do procesu vzdělávání. K výuce slouží interaktivní učebnice s mnoha audio a video nahrávkami, z nichž mohou studenti získávat praktické informace o právě probírané látce. 

Náplň našich jazykových kurzů

Program je rozdělen do 5 nejběžnějích znalostních úrovní od úplných začátečníků po velmi pokročilé. Studenty do úrovní pečlivě rozřazujeme, s každým studentem děláme písemný rozřazovací test, popř. ústní pohovor. 

Součástí každé úrovně je slovní zásobanezávislá tvorba vět, pravidelná cvičení k uvolnění komunikace, cvičení na výslovnost, různé větné vzory pro každodenní komunikaci a fráze. Ve všech úrovních klademe důraz na MLUVENÍ a praktické použití jazyka. 

V současnosti nabízíme kurzy pro tyto znalostní úrovně:

Začátečníci ( A1/A2 ):

 • osvojíte si základní slovní zásobu potřebnou pro všechny běžné životní situace: např. rodina, počasí, každodenní aktivity, v restauraci, cestování po městě, u lékaře, na poště, na dovolené, profese, škola a vzdělávání, v bance, telefonování, v hotelu a mnoho dalších;
 • zvládnete tvorbu vět, otázek i odpovědí ve všech běžně používaných časech;
 • na konci programu jste schopni se domluvit ve všech běžných životních situacích;
 • každá úroveň je zakončena písemným i ústním testem, po ukončení programu získáte certifikát.

Pokročilejší studenti ( B1 - C1 ):

 • přejdete na složitější časy, budete mluvit v delších souvětích, pracovat na plynulosti projevu, pohotovosti a výslovnosti;
 • slovní zásoba již zahrnuje i abstraktní témata, více frází a angličtinu pro práci a obchod: např.: na letišti, nakupování, památky, vztahy mezi lidmi, pocity, kancelář, ucházení se o práci, obchodní jednání, cíle a úkoly, společnost, příroda a životní prostředí, věda, film a divadlo atd.;
 • po absolvování programu získáte aktivní znalost cca 2500 - 3000 anglických slov a budete používat všechny větné vazby (tj. gramatiku) na úrovni základní státní jazykové zkoušky;
 • každá úroveň je zakončena písemným i ústním testem, po úspěšném složení závěrečné zkoušky získáváte certifikát o absolvování kurzu a potvrzení získání příslušné znalostní úrovně dle Evropského referenčního rámce pro hodnocení jazykových znalostí

Proč angličtina právě u nás? 

 • od září 2016 zbrusu nové, modernější a vynikající učební materiály 
 • protože zájem o studium angličtiny u nás neustále narůstá, rozhodli jsme se naši výukovou metodu ještě více zdokonalit vč. volby zbrusu nových učebních materiálů. Zdokonalení naší metody nám umožnilo poskytnout vám nejenom ještě kvalitnější výuku, ale také navýšit naší kapacitu - u nás může studovat opravdu každý, protože my naučíme anglicky každého!
 • vysoká kvalita výuky - úspěšnost v závěrečných testech máme 100% u všech studentů 
 • až 97% studentů pokračuje v návazných kurzech 
 • na konci každého semestru se posunete o jednu znalostní úroveň výše 
 • v případě pokračování máte možnost získat zajímavé slevy na další kurzy + se zúčastnit našeho benefitního programu 

S námi budete MLUVIT, MLUVIT a MLUVIT 

Nová koncepce výuky v klasických kurzech angličtiny vedených metodou Standard

V čem to celé spočívá? 

Abychom ještě více zefektivnili naše klasické kurzy angličtiny vedené metodu "Standard", rozhodli jsme se je zkombinovat s hodinami intenzivní konverzace vedenými metodou "Communicate Fast". Výsledkem jsou tak mnohem akčnější, záživnější a zábavnější hodiny, které nadchnou doslova všechny! 
 

Jaký je výsledný efekt výuky? 

Především se zlepšíte v mluveném projevu, načerpáte novou slovní zásobu, procvičíte si gramatiku na zcela odlišných typech cvičeních, a hlavně - seznámíte se s angličtinou i ve zcela jiné formě, než je tomu pouze v rámci klasické výuky! Jde nám o to, aby naše hodiny byly záživné a bavily vás, a proto vedle mluvení na vás čekají různé aktivity, jako např. skupinové diskuze či "talk show", jazykové hry, nejrůznější typy filmů či seriálů v angličtině atd. Zkrátka je toho hodně, s čím se u nás můžete setkat a obohatit tak své studium - přidejte se k nám a uvidíte, že vás studium bude bavit! 

Přehled aktuálně vypsaných kurzů ( metoda STANDARD ) 

Ranní a dopolední termíny:

Název kurzu Termín Čas Cena
Ranní ANJ pro začátečníky 
pokročilejší začátečníky
12. 2. - 25. 6. 2019 7:30 - 9:00 3 890 Kč
Dopolední ANJ pro začátečníky  12. 2. - 25. 6. 2019 9:00 - 10:30 3 890 Kč
Ranní ANJ pro mírně pokročilé 14. 2. - 27. 6. 2019 7:30 - 9:00 3 890 Kč
Dopolední ANJ pro mírně pokročilé 14. 2. - 27. 6. 2019 9:00 - 10:30 3 890 Kč
Ranní ANJ pro středně pokročilé 14. 2. - 27. 6. 2019 7:30 - 9:00 3 890 Kč
Dopolední ANJ pro středně pokročilé 14. 2. - 27. 6. 2019 9:00 - 10:30 3 890 Kč
Ranní ANJ pro pokročilé 15. 2. - 28. 6. 2019 7:30 - 9:00 3 890 Kč
Dopolední ANJ pro pokročilé 15. 2. -28. 6. 2019 9:00 - 10:30 3 890 Kč

Večerní termíny: 

Název kurzu Termín Čas Cena
Večerní angličtina 
pro úplné začátečníky 
11. 2. - 24. 6. 2019 17:30 - 19:00 3 990 Kč
Večerní angličtina 
pro pokročilejší začátečníky I  

!!! K dispozici pouze 1 místo !!!
11. 2. - 24. 6. 2019 17:30 - 19:00 3 990 Kč
Večerní ANJ pro začátečníky 
pro pokročilejší začátečníky II
12. 2. - 25. 6. 2019 18:30 - 20:00 3 990 Kč
Večerní ANJ pro mírně pokročilé  11. 2. - 24. 6. 2019 17:30 - 19:00 3 990 Kč
Večerní ANJ pro středně pokročilé I 13. 2. - 26. 6. 2019 17:30 - 19:00 3 990 Kč
Večerní ANJ pro středně pokroč. II 14. 2. - 27. 6. 2019 19:00 - 20:30 3 990 Kč
Večerní ANJ pro pokročilé  14. 2. - 27. 6. 2019 19:00 - 20:30 3 990 Kč
Večerní ANJ pro velmi pokročilé  14. 2. - 27. 6. 2019 19:00 - 20:30 3 990 Kč

Ceny kurzů zahrnují: 

 • 20 lekcí, tj. 30 hodin výuky celkem, v rozsahu 1x 90 minut, jednou týdně 
 • učební materiály v elektronické podobě ZDARMA
 • interaktivní CD-ROM k učebnici zcela ZDARMA
 • doplňkové studijní materiály ve formě kopií od lektora ZDARMA 
 • teplé a studené nápoje během výuky ZDARMA 

Doplňkové informace: 

 • pokud se nebudete moci zúčastnit některé lekce, bude vám přehled dosud probrané látky ( samozřejmostí je komplexně vysvětlená gramatika ) vč. přehledu domácí přípravy na e-mail. Pokud budete potřebovat, můžete využít bezplatné konzultace s lektorem po e-mailu. 
 • učební materiály poskytujeme ZDARMA v elektronické podobě, můžeme vám zajistit jejich zakoupení v tištěné podobě ( cena uvedena v přihlašovacím formuláři ) nebo pokud máte zájem ji využívat v digitální podobě ve svém tabletu, sdělíme vám cenu ( nutné mít platební kartu aktivovanou pro transakce na internetu ) a postup ke stažení potřebných aplikaci ( zakoupíte přes GooglePlay, iTunes ).
 • kurzy budou otevřeny při min. počtu 3 studentů ve skupině. Maxiální kapacita pobočky Benešov činí 5 - 8 studentů
 • budete-li mít zájem uplatnit studentskou slevu 200 Kč, přiložte do objednávkového formuláře kopii potvrzení o studiu nebo číslo vaší ISIC karty 
 • výuka v kurzech nebude probíhat v době školních prázdnin, tj. následovně:
  - velikonoční prázdniny 18. 4. - 22. 4. 2019
  - státní svátky 1. 5. a 8. 5. 2019 
 • před přihlášením do kurzu se seznamte, prosím s těmito Podmínky účasti v jazykových kurzech v souladu s GDPR.pdf (192772) 

Nevíte, do jaké úrovně se přihlásit?

Pak si stáhněte a vyplňte tento Vstupní test - angličtina.doc (53 kB) a zašlete nám jej k vyhodnocení na info@jazykovka-elite.cz. Obratem vám doporučíme vhodný kurz. 

Přihláška do kurzu angličtiny v Benešově

Vyplňte níže uvedenou přihlášku a odešlete ji. Obratem Vás budeme kontaktovat se všemi potřebnými informacemi. Student mladší 18 let uvede kontakty na své zákonné zástupce do kolonky "Poznámky".