ANGLIČTINA ve Vlašimi

ANGLIČTINA ve Vlašimi

Tyto kurzy jsou zaměřené na výuku obecného jazyka, a to na zvládnutí všech dovedností, tj. procvičení gramatiky, čtení, psaní, poslech a samozřejmě zlepšení a procvičování mluveného projevu. Na hodinách budete mluvit anglicky až 80% výukového času a díky perfektně vysvětlené gramatice se Váš pokrok dostaví velmi rychle - začátečníky dokážeme dovést během 6 měsíců výuky na středně pokročilou až pokročilou úroveň, to už stojí za uvažování o našem kurzu, viďte? Výuka v těchto kurzech je vedena metodou STANDARD

Výuka je především orientována tak, abyste získané znalosti využili co nejvíce v praxi! Nesetkáte se tak s naprosto zbytečnými slovíčky, která Vám nikdy k ničemu nebudou !!! Veškeré učební materiály Vám budou poskytnuty ZDARMA !!!

Zapomeňte na nudnou, stereotypní výuku jako je tomu v jiných školách
Nechte se vtáhnout přímo do děje pomocí interkativní výuky !!!

Výuka v kurzech angličtiny probíhá moderní, interkativní formou, která nabízí studentům efektivnější, zábavnější a nestreotypní styl výuky, a také zvyšuje motivaci k učení. Díky tomuto stylu výuky již studenti nejsou pouze pasivními posluchači, ale jsou vtaženi přímo do výuky, spolupodílejí se na ní a aktivně se zapojují do procesu vzdělávání. K výuce slouží interaktivní učebnice s mnoha audio a video nahrávkami, z nichž mohou studenti získávat praktické informace o právě probírané látce. 

Náplň našich jazykových kurzů

Program je rozdělen do 5 nejběžnějích znalostních úrovní od úplných začátečníků po velmi pokročilé. Studenty do úrovní pečlivě rozřazujeme, s každým studentem děláme písemný rozřazovací test, popř. ústní pohovor. 

Součástí každé úrovně je slovní zásobanezávislá tvorba vět, pravidelná cvičení k uvolnění komunikace, cvičení na výslovnost, různé větné vzory pro každodenní komunikaci a fráze. Ve všech úrovních klademe důraz na MLUVENÍ a praktické použití jazyka. 

Výuka probíhá ve skupině max. 6 studentů !!!

V současnosti nabízíme kurzy pro tyto znalostní úrovně:

Začátečníci / Falešní začátečníci ( A1 - A2 )

 • osvojíte si základní slovní zásobu potřebnou pro všechny běžné životní situace: např. rodina, počasí, každodenní aktivity, v restauraci, cestování po městě, u lékaře, na poště, na dovolené, profese, škola a vzdělávání, v bance, telefonování, v hotelu a mnoho dalších;
 • zvládnete tvorbu vět, otázek i odpovědí ve všech běžně používaných časech;
 • na konci programu jste schopni se domluvit ve všech běžných životních situacích;
 • každá úroveň je zakončena písemným i ústním testem, po ukončení programu získáte certifikát.

Pokročilejší studenti ( A2 - C1 )

 • přejdete na složitější časy, budete mluvit v delších souvětích, pracovat na plynulosti projevu, pohotovosti a výslovnosti;
 • slovní zásoba již zahrnuje i abstraktní témata, více frází a angličtinu pro práci a obchod: např.: na letišti, nakupování, památky, vztahy mezi lidmi, pocity, kancelář, ucházení se o práci, obchodní jednání, cíle a úkoly, společnost, příroda a životní prostředí, věda, film a divadlo atd.;
 • po absolvování programu získáte aktivní znalost cca 2500 - 3000 anglických slov a budete používat všechny větné vazby (tj. gramatiku) na úrovni základní státní jazykové zkoušky;
 • každá úroveň je zakončena písemným i ústním testem, po ukončení programu získáváte certifikát.

Proč angličtina právě u nás? 

 • od září 2016 používáme zbrusu nové, modernější a vynikající učební materiály
 • nízký počet studentů ve skupině, s vysokým výsledným efektem výuky 
 • vysoká kvalita výuky - úspěšnost našich studentů v závěrečných testech je jednoznačně 100%!
 • až 95% stávajících studentů pokračuje v návazných kurzech 
 • na konci každého semestru se posunete o jednu znalostní úroveň výše 
 • v případě pokračování máte možnost získat zajímavé slevy na další kurzy + zúčastnit se našeho benefitního programu 
 • velmi atraktivní ceny kurzů 

Aktuální nabídka kurzů 

Název kurzu Termín Čas Cena
Dopolední ANJ pro začátečníky 17. 7. - 25. 9. 2017 9:00 - 11:00 2 990 Kč
Večerní ANJ pro začátečníky  18. 7. - 26. 9. 2017 17:30 - 19:30 2 990 Kč
Dopolední ANJ pro mírně pokročilé 17. 7. - 25. 9. 2017 9:00 - 11:00 2 990 Kč
Večerní ANJ pro mírně pokročilé  19. 7. - 27. 9. 2017 17:00 - 19:00 2 990 Kč
Dopolední ANJ pro středně pokročilé 19. 7. - 27. 9. 2017 9:00 - 11:00 2 990 Kč
Večerní ANJ pro středně pokročilé  19. 7. - 27. 9. 2017 17:00 - 19:00 2 990 Kč
Dopolední ANJ pro pokročilé  21. 7. - 22. 9. 2017 9:00 - 11:00 2 990 Kč
Večerní ANJ pro pokročilé  21. 7. - 22. 9. 2017 19:00 - 21:00 2 990 Kč

Cena kurzů zahrnuje:

 • 12 lekcí, tj. 24 hodin výuky celkem, v rozsahu 1x 120 minut, 1x týdně 
 • učební materiály v elektronické podobě ZDARMA 
 • doplňkové výukové materiály od lektorka ZDARMA 
 • teplé a studené nápoje během výuky ZDARMA 

Doplňkové informace: 

 • pokud se nebudete moci zúčastnit některé lekce, zašleme vám přehled aktuálně probrané látky, spolu se seznamem domácí přípravy e-mailem, s možností bezplatné konzultace s lektorem po e-mailu 
 • učební materiály vám poskytneme zcela ZDARMA, v elektronické podobě, k vytištění; v případě zájmu vám můžeme zajistit jejich zakoupení v tištěné podobě - cena, viz. přihlašovací formulář níže. Rovněž je možné mít učebnice v digitální podobě a využívat je ve svém tabletu - k zakoupení v obchodech iTunes nebo GooglePlay za cca 24€ 
 • výuka nebude probíhat ve dnech 28. 9. a 29. 9. 2017 
 • pokud si nejste jistí se svými současnými znalostmi, stáhněte si tento Vstupní test - angličtina.doc (53 kB), vyplňte jej a zašlete k vyhodnocení. Obratem vám doporučíme vhodný kurz  
 • na letní kurzy nelze uplatnit studentskou slevu 
 • kurzy budou otevřeny při min počtu 3 studentů ve skupině, max. je 6 studentů v jedné skupině 
 • před přihlášením se seznamte s těmito Podmínky účasti v jazykových kurzech.pdf (204,4 kB)

Přihláška do kurzu "Léto s angličtinou ve Vlašimi"

Vyplňte níže uvedenou přihlášku a odešlete ji. Obratem Vás budeme kontaktovat.