Intenzivní kurzy obecné angličtiny

Intenzivní kurzy obecné angličtiny

Chcete přes léto zapracovat na své angličtině? 
Chcete ve svém studiu výrazně pokročit? 
Trápí vás během školního roku nedostatek času? 

Pak je nejvyšší čas to změnit! Věnujte se během léta angličtině s větší intenzitou a pokročte dopředu během krátké doby! Kurzy jsou zaměřené na obecnou angličtinu, a na procvičení všech čtvyř důležitých jazykových dovedností, tj. mluvení, poslechy, čtení a porozumění textu a psaní. Používáme specializované učební materiály, speciálně navržené pro potřeby intenzivní výuky, které vám poskytneme zcela ZDARMA, v elektronické podobě. Tyto kurzy můžete také využít i jako přípravu na různé typy zkoušek, např. jako přípravu k maturitě, pokud jste neuspěli u zkoušky v jarním termínu nebo půjdete až v září.  

Na hodinách budete mluvit anglicky až 80% výukového času a díky perfektně vysvětlené gramatice se Váš pokrok dostaví velmi rychle - začátečníky dokážeme dovést během 6 měsíců výuky na středně pokročilou až pokročilou úroveň, to už stojí za uvažování o našem kurzu, viďte? Výuka v kurzu je vedena metodou STANDARD

Výuka je především orientována tak, abyste získané znalosti využili co nejvíce v praxi! Nesetkáte se tak s naprosto zbytečnými slovíčky, která Vám nikdy k ničemu nebudou !!! K výuce používáme nejnovější a nejmodernější, nové učební materiály, které poskytneme ZDARMA v elektronické podobě, zajistíme jejich zakoupení v tištěné podobě nebo nyní nově, je můžete mít v digitální podobě ve svém tabletu !!!

Zapomeňte na nudnou, stereotypní výuku jako je tomu v jiných školách
Nechte se vtáhnout přímo do děje pomocí interkativní výuky !!!

Výuka v kurzech angličtiny probíhá moderní, interkativní formou, která nabízí studentům efektivnější, zábavnější a nestreotypní styl výuky, a také zvyšuje motivaci k učení. Díky tomuto stylu výuky již studenti nejsou pouze pasivními posluchači, ale jsou vtaženi přímo do výuky, spolupodílejí se na ní a aktivně se zapojují do procesu vzdělávání. K výuce slouží interaktivní učebnice s mnoha audio a video nahrávkami, z nichž mohou studenti získávat praktické informace o právě probírané látce. 

Náplň našich jazykových kurzů

Program je rozdělen do 5 nejběžnějích znalostních úrovní od úplných začátečníků po velmi pokročilé. Studenty do úrovní pečlivě rozřazujeme, s každým studentem děláme písemný rozřazovací test, popř. ústní pohovor. 

Součástí každé úrovně je slovní zásobanezávislá tvorba vět, pravidelná cvičení k uvolnění komunikace, cvičení na výslovnost, různé větné vzory pro každodenní komunikaci a fráze. Ve všech úrovních klademe důraz na MLUVENÍ a praktické použití jazyka. 

V současnosti nabízíme kurzy pro tyto znalostní úrovně:

Začátečníci ( A1/A2 ):

 1. osvojíte si základní slovní zásobu potřebnou pro všechny běžné životní situace: např. rodina, počasí, každodenní aktivity, v restauraci, cestování po městě, u lékaře, na poště, na dovolené, profese, škola a vzdělávání, v bance, telefonování, v hotelu a mnoho dalších;
 2. zvládnete tvorbu vět, otázek i odpovědí ve všech běžně používaných časech;
 3. na konci programu jste schopni se domluvit ve všech běžných životních situacích;
 4. každá úroveň je zakončena písemným i ústním testem, po ukončení programu získáte certifikát.

Pokročilejší studenti ( B1 - C1 ):

 1. přejdete na složitější časy, budete mluvit v delších souvětích, pracovat na plynulosti projevu, pohotovosti a výslovnosti;
 2. slovní zásoba již zahrnuje i abstraktní témata, více frází a angličtinu pro práci a obchod: např.: na letišti, nakupování, památky, vztahy mezi lidmi, pocity, kancelář, ucházení se o práci, obchodní jednání, cíle a úkoly, společnost, příroda a životní prostředí, věda, film a divadlo atd.;
 3. po absolvování programu získáte aktivní znalost cca 2500 - 3000 anglických slov a budete používat všechny větné vazby (tj. gramatiku) na úrovni základní státní jazykové zkoušky;
 4. každá úroveň je zakončena písemným i ústním testem, po úspěšném složení závěrečné zkoušky získáváte certifikát o absolvování kurzu a potvrzení získání příslušné znalostní úrovně dle Evropského referenčního rámce pro hodnocení jazykových znalostí

Aktuální nabídka kurzů - Pobočka BENEŠOV 

Typ kurzu Termín Čas Cena
Ranní angličtina pro začátečníky
( A1/A2 )
19. 7. - 25. 8.2016
( úterý a čtvrtek )
7:00 - 8:30 2 790 Kč
Večerní angličtina pro začátečníky
( A1/A2 )
19. 7. - 29. 9.2016
( úterý a čtvrtek )
18:00 - 19:30 3 490 Kč
Ranní angličtina pro mírně
pokročilé ( B1 )
20. 7. - 26. 8.2016
( středa a pátek )
7:00 - 8:30 2 790 Kč
Večerní angličtina pro mírně
pokročilé ( B1 )
20. 7. - 30. 9.2016
( středa a pátek )
18:00 - 19:30 3 490 Kč
Ranní angličtina pro středně
pokročilé ( B1+ )
18. 7. - 24. 8. 2016
( pondělí a středa )
7:00 - 8:30 2 790 Kč
Večerní angličtina pro středně 
pokročilé ( B1+)
18. 7. - 26. 9. 2016
( pondělí a středa )
18:00 - 18:30 3 490 Kč

Aktuální nabídka kurzů - Pobočka VLAŠIM 

Typ kurzu Termín Čas Cena
Dopolední angličtina pro začátečníky
( A1/A2 )
18. 7. - 26. 9.2016
( pondělí a středa )
9:30 - 11:00 2 990 Kč
Večerní angličtina pro začátečníky
( A1/A2 )
19. 7. - 27. 9.2016
( úterý a středa )
18:00 -19:30 2 990 Kč
Dopolední angličtina pro mírně
pokročilé ( B1 )
18. 7. - 26. 9.2016
( pondělí a středa )
9:30 - 11:00 2 990 Kč
Večerní angličtina pro mírně
pokročilé ( B1 )
19. 7. - 27. 9.2016
( úterý a středa )
18:00 -19:30 2 990 Kč
Dopolední angličtina pro středně
pokročilé ( B1+ )
18. 7. - 26. 9.2016
( pondělí a středa )
9:30 - 11:00 2 990 Kč
Večerní angličtina pro středně 
pokročilé ( B1+)
19. 7. - 27.9. 2016
( úterý a středa )
18:00-19:30 2 990 Kč

Ceny kurzů zahrnují: 

 • 22 lekcí, tj. 33 hodin výuky celkem, v rozsahu 1x 90 minut, dvakrát týdně 
 • ranní kurzy v Benešově ( pouze do konce srpna ) zahrnují 12 lekcí, tj. 18 hodin výuky 
 • učební materiály v elektronickié podobě ZDARMA
 • doplňkové studijní a učební materiály od lektora ZDARMA
 • teplé a studené nápoje během výuky ZDARMA 

Doplňkové informace: 

 • pokud se nebudete moci dostavit na některou lekci, zašleme vám vždy přehled dosud probrané látky s přehledem domácích cvičení; nebudete-li čemukoli rozumět, máte možnost bezplatné konzultace s lektorem po e-mailu
 • v případě zájmu vám nabízíme možnost nainstalování speciálního interaktivního softwaru za poplatek 400 Kč do vašeho PC
 • kurzy budou otevřeny při min. počtu 3 studentů, max. kapacita je 5 studnetů v Benešově a 6 studentů ve Vlašimi
 • výuka nebude porbíhat 28. 9. 2016 ( státní svátek )
 • před přihlášením se seznamte s těmito Podmínky účasti v jazykových kurzech.pdf (204,4 kB)

Nevíte, do jaké úrovně se přihlásit? 

Stáhněte a vypracujte si tento Vstupní test - angličtina.doc (53 kB) a zašlete nám jej k vyhodnocení. Obratem vám doporučíme vhodný kurz. 

Přihláška do intenzivního letního kurzu obecné angličtiny

Vyplňte níže uvedenou přihlášku a odešlete ji. Obratem Vás budeme kontaktovat. Student mladší 18 let uvede do kolonky "Poznámky" kontakty na svého zákonného zástupce.