Přijímáme tyto benefitní poukázky

/album/prijimame-tyto-benefitni-poukazky4/ticketacademica-gif4/ /album/prijimame-tyto-benefitni-poukazky4/ticket-multi-2010-gif4/ /album/prijimame-tyto-benefitni-poukazky4/images-png/ /album/prijimame-tyto-benefitni-poukazky4/e-ticket-2011-png5/ /album/prijimame-tyto-benefitni-poukazky4/darkovy-pas-jpg/ /album/prijimame-tyto-benefitni-poukazky4/flexi-pass-jpg/ /album/prijimame-tyto-benefitni-poukazky4/gift-pass-logo372-768001-jpg/ /album/prijimame-tyto-benefitni-poukazky4/fokus-pass-png/ /album/prijimame-tyto-benefitni-poukazky4/incentive-voucher-smart-pass-sodexo-jpg/ /album/prijimame-tyto-benefitni-poukazky4/cafmojebenefity-logo-cmyk390-789543-jpg5/ /album/prijimame-tyto-benefitni-poukazky4/karty-dejeuner-jpg/ /album/prijimame-tyto-benefitni-poukazky4/gallery-beta-logo-jpg/ /album/prijimame-tyto-benefitni-poukazky4/a223-jpg21/ /album/prijimame-tyto-benefitni-poukazky4/benefity-logo-jpg1/

Postup uplatňování benefitních poukázek

Individuální výuka 

  • zájemce si zvolí rozsah výuky nebo vybere vhodný balíček s počtem hodin tak, aby odpovídal celkové hodnotě jím použitých benefitních poukázek. Upozorňujeme, že pokud zájemce nevybere výuku v celkové hodnotě benefitních poukázek, rozdíl v ceně nevracíme ve finanční ani jiné podobě! Zájemce má v tomto případě možnost zvolit nižší hodnotu poukázek, a rozdíl mezi jejich hodnotou a hodnotou jím zvolené výuky tak doplatit v peněžní podobě buď v hotovosti na místě, nebo převodem, na základě faktury. 
  • vlastní-li zájemce poukázky v tištěné podobě, je povinen je předložit osobně v jazykové škole ELITE nejpozději v den podpisu smlouvy / závazné objednávky jazykové výuky. 
  • pokud zájemce vlastní poukázku v elektronické podobě, např. ve formě SMS kódu, je povinen jej bez zbytečného odkladu předložit v jazykové škole ELITE osobně k nahlédnutí a následnému ověření platnosti kódu, a to nejpozději v den podpisu smlouvy / závazné objednávky jazykové výuky. 
  • u ostatních typů poukázek, např. z programu Benefit Plus, probíhá uplatňování poukázek dle pravidel stanovených provozovatelem tohoto portálu, s nimiž se zájemce seznámil ještě před objednáním individuální výuky. 

Jazykové kurzy 

  • zájemce si vybere jazykový kurz z naší aktuální nabídky tak, aby jeho nominální hodnota odpovídala hodnotě poukázek využitých k jeho úhradě. Pokud hodnota využitých poukázek přesáhne hodnotu vybraného kurzu, rozdíl v ceně nevracíme ve finanční ani jiné podobě. Zájemce má možnost využít poukázky v nižší hodnotě než je hodnota kurzu, a rozdíl tak uhradit převodem na účet, na základě faktury, event. dle dohody osobně, v hotovosti. 
  • zájemce je povinen do přihlašovacího formuláře uvést, že má zájem uhradit kurzovné formou benefitních poukázek. Případnou změnu je povinen nahlásit nejpozději do 24 hodin od odeslání přihlášky do kurzu. 
  • pokud vlastní zájemce poukázky v tištěné podobě, je povinen je ve vlastním zájmu co nejdříve doručit osobně na pobočku jazykové školy ELITE v Benešově či Vlašimi. Nemá-li možnost donést poukázky osobně na některou z našich poboček, zašle je nejpozději do 7 dnů od data odeslání své přihášky na adresu Jazyková škola ELITE, Hráského 2128, 256 01 Benešov, jako cenné psaní, spolu s vyplněným formulářem, který mu na základě přihlášky zašleme. 
  • vlastní-li zájemce poukázku v elektronické podobě, např. ve formě SMS kódu, je povinen sdělit tento kód jazykové škole ELITE spolu s objednávkou, tj. uvést jej do kolonky "Poznámky", nebo jej sdělit dodatečně, max. však do 24 hodin ode dne odeslání přihlášky do kurzu. Jazyková škola ELITE ověří platnost kódu, a obratem potvrdí závaznou rezervaci místa ve vybraném kurzu. 
  • u ostatních typů poukázek, např. z programu Benefit Plus, probíhá uplatňování poukázek dle pravidel stanovených provozovatelem tohoto portálu, s nimiž se zájemce seznámil ještě před objednáním daného kurzu. 

Potřebujete více informací? 

Přehled často kladených dotazů k uplatňování benefitních poukázek najdete vlevo, nebo Napište nám a my vám vše rádi vysvětlíme.