Jazyková škola ELITE nabízí profesionální překladatelské služby v jazyce anglickém, francouzském, španělském, německém a ruském. S radostí vám přeložíme materiály od běžných překladů až po nejnáročnější technické dokumentace. Dlouholetá překladatelská praxe a široké spektrum služeb spolehlivě pokryje přání a požadavky i těch nejnáročnějších klientů. 

 

Potřebujete překlad textu či dokumentu?

S radostí se vaší zakázky ujme náš profesionální tým překladatelů a rodilých mluvčích! Neváhejte nám "svěřit do péče" svou zakázku, a my vám garantujeme její rychlé a profesionální zpracování! Nabízíme překlady z těchto oborů: 
 
 • obchodní texty a dokumenty 
 • technické texty - návody a manuály 
 • ekonomie a finance 
 • informační technologie 
 • právo a legislativa 
 • medicína a farmacie  
 • cestovní ruch, hotelnictví a gastronomie
 • prezentační překlady od webových stránek až po reklamní materiály
 • překlady textů se zachováním grafické úpravy 1:1 s originálem 

Běžné ( obecné ) překlady

Překládáme kratší či delší obecné texty, především pak různé publikace, knihy se zaměřením např. na cestovní ruch apod. Jedná se o texty, které mají jednoduché formátování, a jsou ve formátu DOC ( MS Word ). 
 

Oborné překlady

Tyto typy překladů provádíme s vysokou profesionalitou a odborností. Naším hlavním krédem je, že nenabízíme překlady ze všech oborů, ale soustřeďujeme se na ty, které opravdu umíme a jsme schopni garantovat 100% kvalitu vč. odborné terminologie. Specializujeme se především na oblasti ekonomie, financí a obchodu, práva, reklamy a propagace, technické materiály apod.. V případě zájmu o překlad odborného textu nám nejdříve zašlete vámi požadovaný text k náhledu, a my vám obratem sdělíme, zda jsme schopni zvládnout váš text přeložit. Veškeré informace obsažené v takovýchto textech považujeme za přísně důvěrné, a zavazujeme se je neposkytovat dalším osobám. 
 

Právní překlady

Běžně překládáme texty s právní tématikou - např. smlouvy, obchodní podmínky apod.. S těmito typy textů se setkáváme denně, proto jsou již součástí naší standardní nabídky. 
 

Ekonomické a obchodní překlady 

Patří mezi nejčastěji překládáné texty a dokumenty v naší jazykové škole. V této oblasti se specializujeme především na překlady výročních zpráv a reportů, finančních reportů a analýz, obchodní korespondence. 
 

Technické překlady

Patří také mezi naše hlavní specializace. Disponujeme širokým počtem překladatelů s nejrůznějším zaměřením, např. automobilový průmysl, strojírenství, elektrotechnika, těžký průmysl a hutnictví, chemický průymsl apod.. Naše služby v této oblasti spočívají především v překladech různých návodů k použití a manuálů nebo dalších dokumentací dle přání klienta. 
 

Korekce textů 

Jazykové korektury 

Na překlad často navazuje jazyková korektura, jejímž účelem je ověřit, zda je daný text zcela bez chyb. Korekce takovýchto typů textů provádějí naši rodilý mluvčí pro všechny námi nabízené jazyky. Pokud si u nás necháte zpracovat překlad, jazyková korektura je již zahrnuta v ceně samotného překladu, tj. zahrnuje kontrolu pravopisu, překlepů a všeobecné terminologie. Samostatné ceny jazykových korektur jsou samozřejmě levnější. 
 

Korektury českých textů 

Píšete diplomovou práci nebo jiný text v českém jazyce a chcete mít jistotu, že bude mluvnicky a stylisticky správný? Pak není nic snažšího, než se na nás obrátit a my vám tento typ korektury rádi provedeme. V našem týmu najdete i profesionální lektory českého jazyka, takže pro nás není problém poradit si bez problémů i s takovouto zakázkou. Korektury českých textů nabízíme za velmi výhodné ceny! 
 

Korektury odborných textů 

Určité druhy vysoce odborných překladů vyžadují také důkladnou korekturu provedenou přímo specialistou v daném oboru. Díky tomu, že my nenabízíme všechny obory, ale soustřeďujeme se na oblasti které umíme nejlépe, máme v našem týmu specialisty z těchto oborů, takže dokážeme zajistit kvalitní korekci tohoto typu textu. Odborné korekce spočívají především v kontrole použité odborné terminologie. Pokud tedy chcete mít se svým textem úspěch, a také aby byl čtivější a přitažlivější, pak se neobávejte svěřit nám jej do rukou. Ukažte tak svým zahraničním partnerům, že cizí jazyky jsou vaším důležitým spojencem a nikoli nepřítelem - není nutné si kazit image vaší firmy mluvnickými a stylistickými chybami. 
 

Nabízíme tyto typy korekcí: 

 • jazykové a odborné korekce 
 • korektury projevů a proslovů 
 • korektury prezentačních materiálů
 • korektury webových stránek 
 • korektury propagačních materiálů 
 • korektury manuálů a návodů 
 • další korektury dle přání klienta  

Ceny překladů a korekcí 

Ceny stanovujeme na základě typu překladu, jeho rozsahu, složitosti a termínu zhotovení. Protože je v našem zájmu hrát "fair play", požadujeme k vypracování nabídky zaslání daného textu k náhledu. Jeho obsah považujeme za přísně důvěrný a bez vašeho souhlasu jej neposkytneme třetím osobám. Takto od nás dostanete finální cenu vaší poptávky s garancí jejího dalšího nenavyšování. Na poptávky přes email týkající se pouze orientačích informací nebudeme reagovat, neboť jak je uvedeno, máme zájem na "fair play" a věříme, že vy, co by naši klienti, také. 
 
Pokud chcete znát orientační cenu vaší zakázky, můžete nahlédnout do našeho Ceník, kde je k dispozici i návod na určení a výpočet normostran v rámci vaší zakázky.