Kurzy v Benešově - vánoční voucher

Vánoční akce

Vánoční dárkový voucher slouží k volnému výběru jazykového kurzu z nabídky na letní semestr 2021.

Obdarovaný si sám nebo s naší pomocí vybere vhodný jazykový kurz, ale voucher lze také nově uplatnit i na kurz rétoriky. Níže jsou uvedeny podmínky pro uplatnění a nákup vánočních dárkových voucherů.

3 490,00 Kč 3 990,00 Kč
Please select variants first


Podmínky pro nákup a uplatnění vánočního voucheru

 • vouchery je možné zakoupit v období od 16. 11. do 24. 12. 2020;
 • objednavatel si může zakoupit libovolný počet vánočních voucherů, a to buď on-line, prostřednictvím e-shopu, telefonicky, e-mailem nebo osobně, na vybrané pobočce JŠ ELITE;
 • voucher je standardně vydáván v elektronické verzi ( PDF formát ) s tím, že si jej objednavatel vytiskne sám, event. na vyžádání jej rádi poskytneme v tištěné podobě, v exkluzivním vánočním balení s tím, že si jej objednavatel vyzvedne osobně, na vybrané pobočce
  JŠ ELITE, v předem dohodnutém termínu. Pokud si objednatel přeje na poukaz uvést věnování nebo jiný text, uvede tuto skutečnost již při jeho objednání, do kolonky "Poznámky";
 • platnost voucheru je omezena, a to do 28. 2. 2021. Objednatel bere na vědomí, že voucher je na volný výběr kurzu, a tak není obdarovanému předem garantováno místo v konkrétním kurzu ( výjimkou je případ, kdy objednatel zakoupí konkrétní kurz, např. kurz pro začátečníky ). Na zadní straně voucheru jsou uvedené instrukce, jak má obdarovaný s voucherem naložit, aby se do vybraného kurzu přihlásil včas a bez zbytečného odkladu;
 • voucher lze uplatnit na následující kurzy z naídky JŠ ELITE:
  - kterýkoli jazykový kurz
  - kurz rétoriky
 • voucher není vystaven na konkrétní jméno ( pokud se objednatel nedohodl předem s JŠ ELITE jinak ), a uplatnit jej tak může kdokoli, kdo se prokáže jeho kódem. Obdarovaný je tak povinen si voucher uchovat na bezpečném místě, aby nedošlo ke zneužití jeho kódu jinou osobu. Pokud by k této situaci došlo, objednatel ani obdarovaný nejsou oprávněni vyžadovat po JŠ ELITE vystavení duplikátu voucheru a zároveň i místo v daném kurzu;
 • pokud není obdarovaný začátečníkem ve vybraném jazyce, má právo na provedení bezplatného, vstupního jazykového auditu za účelem ověření jeho současných znalostí, a podle výsledku mu doporučíme co nejvhodnější kurz, přímo na míru jeho nynějším znalostem;
 • voucher je opatřen unikátním kódem, který obdarovaný zadá při přihlášení do jím vybraného kurzu, při on-line přihlášce, prostřednictvím našeho e-shopu. Každý takový kód lze využít pouze jednou. Doporučujeme proto uchovat si tento kód na bezpečném místě, aby nedošlo k jeho ztrátě, zneužití nebo poškození; bez tohoto kódu se voucher stává neplatným a nelze nárokovat místo v žádném jazykovém kurzu, a stejně tak není možné nárokovat kompenzaci ve finanční či jiné podobě;
 • při nákupu vánočních dárkových voucherů nelze uplatnit žádné slevy, a stejně tak není možná jejich úhrada prostřednictvím benefitních poukázek či programů; pokud bude objednatel mít zájem o úhradu formou benefitních poukázek nebo některého z programů, bude mu účtována plná cena kurzu, tj. 3 990 Kč na kurzy v Benešově a 3 490 Kč na kurzy ve Vlašimi;
 • účast v jazykových kurzech se řídí Podmínkami účasti v jazykových kurzech, které jsou ke stažení na webu JŠ ELITE, v sekci jazykové kurzy.