Kurzy ve Vlašimi - vánoční voucher

Vánoční akce

Vánoční dárkový voucher sloužící k volnému výběru jazykového kurzu z nabídky na letní semestr 2020, pro kurzy realizované na pobočce ve Vlašimi.

Obdarovaný si sám nebo s naší pomocí vybere ten nejvhodnější kurz. Níže jsou uvedeny podmínky pro nákup a uplatnění voucheru.

2 990,00 Kč 3 490,00 Kč
Please select variants first


Podmínky pro nákup a uplatnění vánočního voucheru

  • vouchery je možné zakoupit v období od 18. 11. do 23. 12. 2019;
  • objednavatel si může zakoupit libovolný počet vánočních voucherů, a to buď on-line, prostřednictvím e-shopu, telefonicky, e-mailem nebo osobně, na vybrané pobočce JŠ ELITE;
  • vouchery jsou standardně prodávány v elektronické verzi ( PDF formát ) s tím, že si je objednavatel vytiskne sám, event. na vyžádání je rádi poskytneme v tištěné podobě, v exkluzivním vánočním balení s tím, že si je objednavatel vyzvedne osobně, na vybrané pobočce JŠ ELITE, v předem dohodnutém termínu. Pokud si objednatel přeje na poukaz uvést věnování nebo jiný text, uvede tuto skutečnost již při jeho objednání, do kolonky "Poznámky";
  • platnost voucheru je omezena, a to do 16. 2. 2020. Objednatel bere na vědomí, že voucher je na volný výběr kurzu, a tak není obdarovanému předem garantováno místo v konkrétním kurzu ( pokud není předem s JŠ ELITE dohodnuto jinak ). Na zadní straně voucheru jsou uvedené instrukce, jak má obdarovaný s voucherem nakládat, aby se do vybraného kurzu přihlásil včas a bez zbytečného odkladu;
  • pokud není obdarovaný začátečníkem ve vybraném jazyce, má právo na provedení bezplatného, vstupního jazykového auditu za účelem ověření jeho současných znalostí, a podle výsledku mu rádi doporučíme co nejvhodnější kurz, přímo na míru;
  • voucher je opatřen unikátním kódem, který obdarovaný zadá při přihlášení do jím vybraného kurzu, při on-line přihlášce prostřednictvím našeho e-shopu. Každý takový kód lze využít pouze jednou. Doporučujeme proto uchovat si tento kód na bezpečném místě, aby nedošlo k jeho ztrátě, zneužití nebo poškození; bez tohoto kódu se voucher stává neplatným a nelze nárokovat místo v žádném jazykovém kurzu, a stejně tak není možné nárokovat kompenzaci ve finanční či jiné podobě;
  • při nákupu vánočních dárkových voucherů nelze uplatnit žádné slevy, a stejně tak není možná jejich úhrada prostřednictvím benefitních poukázek či programů; pokud bude objednatel mít zájem o úhradu formou benefitních poukázek nebo některého z programů, bude mu účtována plná cena kurzu, tj. 3 490 Kč;
  • účast v jazykových kurzech se řídí Podmínkami účasti v jazykových kurzech, které jsou ke stažení na webu JŠ ELITE, v sekci jazykové kurzy.