Příprava k FCE a CAE / on-line forma

Na našich přípravných kurzech budete pracovat s oficiálními přípravnými materiály určenými výhradně na tyto jazykové zkoušky. Povede vás lektor, který Cambridgeské zkoušky velmi dobře zná a předá vám své cenné znalosti a zkušenosti, které vás dovedou k úspěšnému složení některé ze zkoušek na pokročilé úrovni. Postupně vás připravíme na všechny části zkoušky, tj. poslech, mluvení, čtení a práce s textem a psaní.

Můžeme se pochlubit 99,9% úspěšností našich studentů u Cambridge exams a jsme registrovaným přípravným centrem Cambridge Preparation centre přímo od British Council! 

Aktuálně nabízíme intenzivní letní přípravu ( srpen - září, 2x týdně ) ke zkouškám realizovaným v říjnu 22024 a semestrální kurz od října 2024 do února 2025:

Zvolte si variantu:

3 990,00 Kč

Cena kurzu zahrnuje:

 • Letní kurz: celkem 27 hodin výuky, 18 lekcí, v rozsahu 1x 90 minut, dvakrát týdně; 
 • Podzimní kurz: celkem 22,5 hodin výuky, 15 lekcí, v rozsahu 1x 90 minut, jednou týdně; 
 • učební materiály v elektronické podobě ( pdf formát ), k vytištění;
 • doplňkové učební materiály v papírové či interaktivní podobě;
 • případné doplňkové konzultace s lektorem po e-mailu;
 • využívání aplikací Google Workplace v rámci on-line výuky.

Doplňkové informace ke kurzům:

 • výuka je realizována prostřednictvím aplikace GOOGLE MEET, kterou studenti využívají přímo ve svém webovém prohlížeči ( bez nutnosti cokoli instalovat ); dále si mohou stáhnout bezplatně aplikaci přímo do svého mobilního telefonu či tabletu a studovat z něj;
 • k bezchybnému fungování aplikace, bez zadrhávání, výpadků apod. je nutné mít rychlejší připojení k internetu - doporučujeme optické připojení nebo mobilní telefony či tablety s LTE nebo 5G připojením, které funguje bezchybně! Pokud budete využívat mobilní internet, ujistěte se, že máte dostatek dat - jedna lekce v délce 90 minut spotřebuje cca 1500 MB dat! Ujistěte se předem, že máte k dispozici dostatek dat nebo si je vždy včas zakupte. Doporučujeme však neomezená data, což je nejspolehlivější!
 • v rámci Google Workplace budou studenti dále využívat aplikaci Google Classroom a Google Drive, kam jim budou umísťovány doplňkové materiály ke studiu, v rámci domácí přípravy na nadcházející lekce, audio a video nahrávky k trénování poslechových dovedností a mnoho dalšího;
 • pokud se nebudete moci připojit v daný termín do hodiny, lektor vám umístí do aplikace Google Classroom, kde budete mít k dispozici přehled aktuálně probraného učiva, spolu s vysvětlením probrané mluvnice a přehledem domácí přípravy na nadcházející lekci;
 • výuka bude probíhat o maximálním počtu 10 studentů v jedné skupině. Výuka probíhá v daném termínu ve více skupinách, proto nikdy nedojde k navýšení počtu studentů v rámci jedné skupiny a volné místo se dostane na každého zájemce!
 • kurzy jsou vhodné i jako příprava k maturitě, zkoušce na VŠ nebo jiný typ zkoušky;
 • kurzy jsou vhodné pro studenty jakékokoli věku, tj. od teenagerů až po seniory, kteří se nebojí využívat moderní technologie a jsou připraveni na sobě zapracovat!
 • lektor v tomto případě již není lektorem v pravém slova smyslu, je však především mentorem a koučem, který vás provede důkladnou přípravou. Na pokročilé úrovni se předpokládá, že studenti již disponují obsáhlými a širokými jazykovými znalostmi, které nevyžadují přímou výuku jako je tomu u běžných kurzů, ale potřebují především vysvětlit, jak na jednotlivé částky zkoušky, poskytnout užitečné rady a strategie, jak postupovat, aby zkoušku úspěšně složili. Pokud se však vyskytne někde problém a bude-li potřeba cokoli dovysvětlit, lektor vám bude velmi rád nápomocen;
 • v době školních prázdnin, popř. při dodatečném volnu, dle harmonogramu níže, kdy nebude probíhat výuky, nejsou tyto dny zahrnuty do ceny kurzovného a není za ně poskytována žádná náhrada!
 • Výuka v kurzech neprobíhá v době školních prázdnin, a to následovně:
 • - podzimní prázdniny: 28. 10. - 1. 11. 2024
 • - vánoční prázdniny: 16. 12. 2024 - 3. 1. 2025
 • - pololentní a jarní prázdniny: 31. 1. - 7. 2. 2025

Nejste si jistí, zda zvolit přípravu k FCE nebo raději k CAE? Níže si můžete stáhnout vstupní test a zaslat nám jej vypracovaný k vyhodnocení. Obratem vám doporučíme ten nejlepší kurz přímo pro vás!