Balíčky jarní individuální výuky

Zvýhodněné jarní balíčky

Pokud se chcete věnovat studiu i v této nelehké době a nechcete se nechat omezovat případnými vládními nařízeními, je jarní individuální studium jednoznačnou volbou! Studujte prezenčně, on-line nebo kombinovaně, jak se vám zrovna chce! Prezenční studium můžete absolvovat na obou našich pobočkách.

Zvolte si variantu:

Cena od 3 990,00 Kč

Doplňkové informace a podmínky k čerpání:

  • platnost balíčků je stanovena na období od 1. 3. do 25. 6. 2021. V případě zájmu o pokračování ve studiu v letním období, si můžete zakoupit další speciální balíčky; pro více informací navštivte sekci Letní zvýhodněná výuka;
  • jednotlivé balíčky je nutné vyčerpat v průběhu doby platnosti, její prodloužení není možné;
  • jeden balíček je určen vždy pouze pro jednoho studenta; každý student si může zakoupit libovolný počet balíčků s tím, že je třeba všechny balíčky vyčerpat v době jejich platnosti;
  • individuální studium je určeno všechny věkové kategorie, od dětí od 6 let až po seniory;
  • student si sám zvolí jazyk, který chce studovat a obsahovou náplň výuky. Pokud si není jistý svými současnými znalostmi, má nárok na bezplatný vstupní jazykový audit za účelem ověření svých znalostí a navržení optimálního studijního postupu;
  • učební materiály poskytujeme zdarma, zpravidla v pdf formátu, k vytištění ( pokud není uvedeno jinak ), event. můžeme zajistit jejich zakoupení v tištěné podobě;
  • jedná se o studium s flexibilním rozvrhem, které funguje tak, že si student zakoupí vybraný balíček, poté získá přístupové údaje do našeho rezervačního systému, kde si bude vybírat termíny jednotlivých lekcí, včetně délky každé vyučovací hodiny zvlášť, tj. 60, 90 nebo 120 minut a formu studia pro každou lekci zvlášť, tj. prezenční nebo on-line;
  • student si může libovolně kombinovat prezenční a on-line výuku nebo využívat pouze jedné formy, stejně tak může prezenční výuku absolvovat na pobočce v Benešově či Vlašimi nebo tato místa rovněž kombinovat. Student bere na vědomí, že prezenční studium bude možné pouze za předpokladu, že nebude omezeno vládními nařízeními. Pokud by k takové situaci došlo, bude výuka nadále probíhat pouze on-line formou. Jakmile vládní opatření pominou, bude se opět moci vrátit k prezenční výuce - o takovýchto krocích bude student vždy včas informován e-mailem. Jakákoli vládní nařízení nemají žádný vliv na průběh výuky ani na dobu platnosti balíčků. Pokud student nevyužije on-line výuky, není student oprávněn požadovat převedení nevyčerpaných hodin do dalšího studijního období, neboť se jedná o jeho vlastní rozhodnutí studium neabsolvovat. Realizace a organizace on-line výuky probíhá bez ohledu na vládní nařízení;
  • individuální studium se dále řídí Smluvními podmínkami pro individuální jazykovou výuku, vč. prohlášení o zpracování osobních údajů dle GDPR, si můžete stáhnout níže.