Přihlaste se do kurzu ve dvou a získejte slevu 300 Kč !!!

13.08.2017 08:17

Protože my moc dobře víme, že ve dvou se to nejenom lépe táhle, ale především i dobře studuje ( máte totiž mnohem lepší motivaci, než když studujete sami ), nabízíme vám v letošním zimním semestru jedinečnou příležitost získat slevu 300 Kč, když se přihlásíte do vybraného kurzu z naší nabídky, spolu se svým kamarádem, známým, spolužákem, partnerem, příbuzným apod.

Tak neváhejte a využijte této jedinečné příležitosti, dokud jsou ještě volná místa !!! 

 

Jaké jsou podmínky pro získání slevy? 

  • nabídka platí na jakýkoli kurz z naší aktuální nabídky na zimní semestr 2017/2018, realizované v Benešově a Vlašimi
  • nabídka se nevztahuje na jazykové kurzy pro děti a teenagery 
  • tuto slevu již nelze zkombinovat s žádnou další slevou; pokud se na přihlášeného studenta vztahuje více slev, dle našeho slevového systému, je takový student vybrat si pouze jeden typ slevy, který posléze uplatní 
  • slevu získá student pouze tehdy, pokud s ním bude druhý student studovat v tom samém kurzu, ve stejný čas, do něhož se student, který si nárokuje slevu, původně přihlásil; pokud se druhý student přihlásí do jiného kurzu či jeho termínu, slevu již nárokovat nelze
  • sleva bude přiznána studentovi tehdy, pokud se druhý student, jehož jméno bylo uvedl první student při přihlášení do kurzu, přihlásí do toho samého kurzu max. do 24 hodin od přihlášení prvního studenta; po uplynutí této lhůty bude studentovi účtována cena bez slevy, event. přiznána jiná sleva, pokud se na něj vztahuje 
  • sleva bude přiznána pouze jednomu studentovi, a to tomu, který se do vybraného kurzu přihlásí jako první ze dvou zájemců. Druhý student tím tak ztrácí právo na nárok slevy jakékoli slevy, a bude mu účtována plná výše kurzovného. Pokud se do kurzu hlásí např. kamarádi či spolužáci ze školy, a kurzovné bude rozděleno na dvě faktury, je možné slevu rozdělit mezi ně, rovným dílem, tj. každému započítat slevu ve výši 150 Kč - pokud bude mít student zájem o rozdělení slevy tímto způsobem, je třeba toto nárokovat již při přihlášení do kurzu, po vystavení faktury nebude již na tento nárok brán zřetel. Pokud bude kurzovné účtováno oběma přihlášeným studentům v rámci jedné faktury, bude sleva odečtena jednorázově 

Jaké kurzy vám letos nabízíme? 

 
Zpět