Děti a angličtina - kdy začít se studiem?

11.10.2016 11:53

V současné době se mnoho rodičů potýká s otázkou, kdy je nejvhodnější pro jejich děti začít studovat angličtinu, a my bychom vám rádi usnadnili vaše rozhodnování. V prvé řadě musíte vycházet z aktuálního věku vaší ratolesti a ujasnit si, co od výuky očekáváte, abyste ve finále nebyli spíše rozčarovaní a zbytečně nespokojení. 

U předškolních děti volíme koncepci "angličtina hrou" 

Předškolní děti ve věku 3 - 6 let se zpravidla seznamují s angličtinou formou různých her, písniček, říkanek atd., a většinou na angličtinu narazí v mateřské školce. Pokud chcete, aby se vaše děti v tomto věku v angličtině zdokonalily, pak výuka ve školce je málo! Ve školkách je angličtina brána pouze jako doplňková aktivita, nikoli jako jeden z hlavních předmětů, což je špatně! Právě z tohoto důvodu chybí v mateřských školkách tolik potřebné vybavení, které je nutné k tomu, aby se děti ve svém "studiu" posunuly dopředu, měly důvod ke studiu a byly k němu správně motivovány. A uznejme všichni, proč by vlastně školky, které jsou většinou státní, vlastně měly důvod k investicím, když nepovažují angličtinu jedním z hlavních a důležitých předmětů, neboť všichni dobře víme, že za několik let bude neumět anglicky stejně trapné, jako nemít v současnosti mobilní telefon. 
 
Jazykové školy jsou soukromými subjekty, které pokud mají zájem něco vaše děti naučit, pak se neobávají žádných investic do odpovídajícího vybavení, protože každý rodič malých dětí ví, že je musíte neustále něčím zabavovat a správně ke studiu motivovat. Jazyková škola ELITE má s výukou dětí bohaté zkušenosti, a díky tomu my dobře víme, jak správně děti vést k angličtině a jak je správně motivovat k dalšímu studiu. K tomu nám slouží moderní vybavení, jako jsou interaktivní DVD určené speciálně pro děti, interaktivní tabule, správné učební materiály, mnoho doplňkových materiálů - jazykové hry, výtvarné a pohybové aktivity, LEGO atd., a v neposlední řadě je to i správně zvolená metoda výuky, vycházející z našich poznatků a zkušeností. Díky tomu všemu jsme schopni vám a vašim dětem poskytnout vysoce kvalitní a zábavnou výuku. 
 

Jak na to vlastně jdeme my? 

Malé děti v předškolním věku je nutné s angličtinou seznamovat hravou a zábavnou formou tak, aby vlastně ani nevěděly, že se učí - výuka je postavena na různých formách aktivit, speciálně komunikativní metodou, a díky tomu angličtina jakoby nenápadně ustoupí do pozadí, děti na první pohled nepoznají, že se učí, a to je právě ten nejlepší postup výuky - podvědomí dokáže zpracovat mnohem více informací, "uložit" je do paměti, a díky tomu si děti zapamtuí vše potřebné - mnoha rodičům, kteří u nás měli nebo mají své děti v kurzech nám tvrdí, že si jejich děti sami pobroukávají různé anglické písničky, říkají básničky atd., a právě touto formou nejlépe vidíte výsledný efekt! 
 
Mladší školní děti mají zase jiné potřeby, než ty nejmenší, což pro nás znamená volbu odlišnější metody výuky v kombinaci s odpovídajícími učebními materiály, speciálně navrženými pro tuto věkovou kategorii dětí, celou řadu doplňových aktivit, jazykových her atd. V neposlední řadě opět přichází na scénu náš koncept "angličtina hrou", neboť dobře víme, že děti v tomto věku si mají především užívat svého dětství, nikoli trávit jej nad domácími úkoly a studiem - to budou dělat celou řadu následujících let, tak proč by to měly dělat zrovna teď?! Někdy dáváme krátká domácí cvičení, jindy zase ne - ale nebojte, naše výuková metoda nám tento přístup ke studiu zcela umožňuje a na 100% funguje! 
 

Jste rodiče menších dětí a zaujala vás naše nabídka? 

Pak se podívejte na následující stránky ANGLIČTINA & LEGO pro děti 3 - 10 let, a určitě vás naše kurzy zaujmou. 
Zpět