Co můžete za cenu výuky očekávat?

02.01.2013 09:53

Vzhledem k tomu, že se v poslední době rozšiřuje nabídka výuky cizích jazyků od různých soukromých učitelů, kteří nabízejí výuku za podezřele nízkou cenu, kterou různě odůvodňují, což ve finále nevrhá na jazykové školy dobré světlo, rozhodli jsme se vám objasnit, proč je cena výuky taková, jaká je, a co za ni můžete u nás očekávat. 

Garantujeme kvalitní výuku

Pokud chcete kvalitní výuku, je třeba počítat s tím, že se její cena nebude pohybovat v rozmezí 200 - 300 Kč za hodinu. Abychom vám byli schopni poskytnout kvalitní výuku, musíme lektory nejenom zaplatit, ale poskytnout jim další možnosti vzdělávání. Sami jistě víte, že trh ve vyvíjí a modernizuje ve všech směrech, a stejně tak se mění metody a způsoby výuky. Konkurence je velká, dnes se tlačí do učení skoro každý, ale pokud neinvestuje sám do sebe, může vám nabídnout kvalitní výuku? Sice se vám pochlubí různými certifikáty typu FCE, CAE apod., ale toto jsou pouze zkoušky dokládající znalosti obecného jazyka. Rozhodně však nejsou zárukou toho, že dotyčný umí učit a dokáže naučit. Jazyková škola ELITE má upravené ceny výuky tak, aby byly nejenom nejnižší z konkurenčních škol, ale také tak, aby byla schopna dostát všem svým závazkům a investicím bez jakýchkoli problémů. 

Pravidelně investujeme do kvality výuky a výukového vybavení 

Investice v tomto směru by měly být pro každou jazykovou školu prioritou. Jak již bylo zmíněno výše, pravidelně investujeme do vzdělávání našich lektorů, snažíme se vybírat a nakupovat učební materiály, které poskytnou studentům co nejlepší znalosti využívané v praxi a zároveň je i zaujmou. Na první pohled to nic není, ale úkol je to vskutku nelehký. Takového učebnice jsou velmi drahé, proto jsme se rozhodli zakoupit si licenci na jejich poskytování v elektronické podobě, tím pádem je naši studenti mají ZDARMA, pouze si je vytisknou a donesou na výuku, nic víc neplatí. Pokud i přesto má student zájem o zakoupení učebnice, poskytneme mu slevu 10%. To samo platí i o výukovém vybavení - v současnosti naše škola zakoupila moderní, interkativní prostředky k výuce, které studenty nejenom velmi zaujmou, ale především umožní předat odpovídající znalosti v krátkém časovém horizontu. Soukromí učitelé těžko mohou takto investovat - možná vás zláká nižší cena výuky, ale pozor - takový učitel pravděpodobně nedisponuje kvalitními učebnicemi, těžko vám je poskytne ZDARMA a výukové vybavení zpavidla žádné nemá. Můžete mít sice výuku za nižší cenu, ale budete k tomuto učiteli chodit hodně dlouho, a ve finále zaplatíte mnohonásobně vyšší částku, než kterou byste zaplatili v naší škole. 

Vlastní výukové prostory 

Vlastní výukové prostory jsou základem kvalitní výuky, neboť zde sehrává velkou roli psychologický faktor. Z tohoto důvodu je nutné, aby výuka probíhala v neutrálním prostředí, které bude přátelské nejenom ke studentům, ale i lektorům. Jazyková škola ELITE disponuje vlastními učebnami v Benešově a ve Vlašimi si učebnu pronajímá za nízkou cenu, která cenu výuky nijak neovlivní. Uznejte sami, bylo by vám příjemné chodit k cizímu člověku do bytu, nebo chtěli byste si takového člověka vzít k sobě domů? Asi ne, viďte? Pokud tedy chcete, aby vaše studium bylo úspěšné, pak je nutné, aby se všechny zúčastněné strany v něm cítily dobře. Berte také na vědomí, že v soukromých bytech číhá celá řada rušivých elementů, např. telefon, zvonek, výtah, různé domácí spotřebiče, domácí mazlíčci nebo malé děti. Všechny tyto faktory mají neblahý vliv na výuku. Vlastní prostory, speciálně upravené k výuce, by mělo být to první, co byste měli po škole či učiteli požadovat. Návštěvu učebních prostor byste měli požadovat ještě před zahájením výuky - pro vaše úspěšné studium je nutné, abyste se v daném prostředí cítili dobře. 

Upravujeme náklady tak, aby nezatěžovaly výši kurzovného 

Soukromí učitelé zpravidla nízkou cenu výuky odůvodňují nulovými náklady nebo zmínkou, že neplatí zbytečné režijní náklady, což je nejenom degradace jazykových škol, ale především něco, co má do pravdy hodně daleko. Režijní náklady přímo souvisejí s podnikáním a provozem školy - nakupuje se za ně vybavení učeben, učební materiály a učebnice + další pomůcky ke studiu. Tyto investice jsou pro jazykovou školu, která se chce na trhu udržet, nezbytné. Pokud si takový učitel dovolí toto tvrdit, dejte od něj ve vlastním zájmu ruce pryč. Těžko vám může nabídnout kvalitu, když do ní neinvestuje. Jak již byl zmíněno výše, jazyková škola ELITE má velmi dobře vypracovaný plán investic a rozložení nákladů tak, aby mohla bez potíží dostát svým zázvazkům i za předpokladu, že drží nejnižší ceny výuky ze všech ostatních konkurenčních škol. Stěží si lze představit, jak takový učitel bez režijních nákladů může poskytnout kvalitní výuku.... 

Vždy kvalitní a aktuální výukové materiály 

Cizí jazyky se velmi rychle mění - pravidla pro používání určitých gramatických jevů, které platily např. před rokem, nemusí v současnosti již platit. Právě proto je třeba sledovat aktuální lingvistický vývoj, a toto jsou věci, za které se opět musí platit, neboť veřejně přístupné nejsou. Podle toho je třeba upravovat i naši jazykovou knihovnu o stále aktuální učebnice a vyřazovat ty starší. Zejména angličtina je jazyk, který se turbulentně mění, proto zejména zde jsou investice do učebnic na prvním místě! Spolu s tím je nutné také investovat do vzdělání našich lektorů, aby byli schopni vyučovat podle aktuálních pravidel. Za nízkou cenu výuky kvalitu rozhodně nepořídíte a rovněž není možné, aby si učitel vystačil s 10 let starou učebnicí !!!

Občerstvení ZDARMA

Studentům indivdiuální výuky a jazykových kurzů poskytujeme občerstvení v podobě studených a teplých nápojů zcela ZDARMA. O studenty se vždycky dobře staráme a snažíme se, aby i doplňkový servis byl v odpovídající kvalitě. 

Věřím, že vám výše uvedené skutečnosti poskytnou dostatečné informace o tom, co můžete za námi nabízenou cenu výuky v naší škole očekávat. Naším cílem je poskytování kvalitní výuky, do níž pravidelně investujeme, a díky tomu se vám za ni mohu osobně zaručit. Také věřím, že při výběru jazykové školy či učitele budete dávat přednost kvalitě před neseriózními nabídkami, které uvádějí nepravdivé informace za účelem očernění jazykových škol a označit je za chamtivé "nenažrance". 

Ing. Zita Hlaváčková
ředitelka a šéflektorka JŠ ELITE 

Zpět