Mezinárodní zkoušky ze španělštiny 

Zkoušky vedoucí k získání mezinárodně uznávaných certifkátů ze španělštiny DELE ( Los Diplomas de Español como Lengua Extranjera ) jsou pořádány Institutem Cervantes v Praze. Uchazeči si mohou podle SERR (Společný evropský referenční rámec pro jazyky) vybrat ze všech stupňů obtížnosti od úrovně A1 až po C2. Zkoušky jsou pořádány 2x do roka, a to v květnu a v listopadu a přihlásit se na ně je možné nejdříve 2 a půl či nejpozději 1 měsíc před datem konání zkoušek. Certifikáty DELE jsou široce uznávány jak v profesní, tak v akademické oblasti po celém světě. 

DELE A1 - El Diploma de Español A1

Úroveň začátečníků, kteří rozumí větám a slovům týkajícím se jejich osoby a jejich okolí. Jsou schopni vést jen velmi jednoduchou a prostou konverzaci s mluvčím, který s nimi má trpělivost. Sami dokážou vyjádřit pouze základní myšlenky o své osobě slovními spojeními, která znají ze studia. Umí vyplňovat krátké formuláře dotazující se na jejich osobu.

DELE A2 - El Diploma de Español A2

Studenti úrovně A2 rozumí mluvenému slovu týkajícímu se někoho a jeho okolí či nakupování a práce. Mohou číst jednoduché texty a orientují se v např. v jídelních lístcích. Jsou schopni jednoduše konverzovat a sdělovat informace o své osobě a užít částečně minulého času. Jsou též schopni jednoduchého popisu. Umí psát jednoduché dopisy o své osobě.

DELE B1 - El Diploma de Español B1

Studenti úrovně B1 rozumí řeči týkající se aktuálních záležitostí. Rozumí textům obsahujícím pocity, události při použití základních komunikačních slovíček. Dorozumí se v běžných životních situacích a mohou volně diskutovat o tématech, která jsou jim známá. Mohou vyprávět a líčit své touhy; mohou psát texty z oblasti svých zájmů či dopisy s použitím podmiňovacího způsobu.

DELE B2 - El Diploma de Español B2

Rozumí většinou mluvenému slovu zabývajícímu se běžnými problémy (televize, film). Obdobné je to i při čtení textů. Mohou též číst prózu psanou aktuálním jazykem. Jsou schopni plynule konverzovat s rodilými mluvčími ve známé oblasti a dokážou vyjádřit svůj pohled a výhody či nevýhody daného problému. Dokážou napsat podrobný text ze své oblasti a podchytit v něm jasně jeho význam.

DELE C1 - El Diploma de Español C1

Rozumí i nestrukturovanému projevu. Orientují se v pořadech rádia a televize. Rozumí a vciťují se do literárních textů, rozumí odborným textům. Flexibilně komunikují a vyjadřují své myšlenky jasně a bez obtíží. Jsou schopni jasně a podrobně hovořit o všech možných tématech. V psaném textu dokážou volit vhodný směr pro čtenáře.

DELE C2 - El Diploma de Español C2

Po krátkém přizpůsobení rozumí bez obtíží rodilým mluvčím hovořícím o jakémkoliv tématu. Jsou schopni číst složité texty i literární díla a pojednání s abstraktním zabarvením. Při konverzaci vyjadřují jemné významové odstíny, používají idiomatické vazby. Pokud něco nedokáží vyjádřit, bez problémů to obchází jinou formulací, bez narušení hovoru. Umí popisovat odborné texty apod.

Jakou zkoušku byste si měli vybrat?
V prvé řadě je nutné přihlédnout k Vašim dosavadním znalostem španělštiny, a na jejich základě Vám doporučit vhodnou zkoušku, popř. další studium. Na základě výběru zkoušky Vám sdělíme, jak bude Vaše potenciální výuka probíhat a jaké učební materiály dostanete. Ověření Vašich znalostí a konzultace ohledně výuky ke zkoušce je ZDARMA, proto máte-li zájem, Napište nám a my Vás budeme obratem kontaktovat. Stejně také můžete využít formuláře Poptávkový formulář jazykové výuky  a sdělit nám své požadavky on-line.

Pokud si nejste jistí, zda disponujete dostatečnými znalostmi na složení Vámi vybrané zkoušky, pak si u nás můžete Vyzkoušejte si u nás zkoušku na nečisto, kde si vypracujete "ostrý" test k Vámi zvolené zkoušce. Poté Vám jej vyhodnotíme a pak s Vámi vše důkladně prokonzultujeme. 
 

Připravovat se ke zkoušce v kurzu nebo v rámci individuální výuky?

Rozhodně Vám doporučujeme individuální, potažmo skupinovou výuku. Jednak je to nejefektivnější způsob přípravy, a druhak, sice vypisujeme přípravné kurzy k těmto zkouškám, ale někdy se stane, že se nesejdou zájemci s odpovídajícími znalostmi a kurz tak nemusí být otevřen, čímž byste přišli o možnost důkladné přípravy - s individuální výukou o ní nikdy nepřijdete !!! 
 
Proč se připravovat ke zkoušce právě u nás?
  • výuku vedou vždy zkušení lektoři;
  • využíváme pouze renomovaných a perfektně vypracovaných učebních materiálů;
  • vedle hlavní učebnice budete používat i celou řadu doplňkových materiálů;
  • veškeré učební materiály Vám poskyneme ZDARMA, v elektronické podobě;
  • v průběhu výuky budete psát vzorové testy a postupně tak budete moci sledovat svůj pokrok;
  • zcela ZDARMA Vám vyřídíme všechny formality související s přihlášením ke zkoušce;
  • obdržíte komplexní informace k Vámi vybrané zkoušce vč. průvodců a příruček.

Zaujala Vás nabídka a máte zájem se ke zkoušce připravit právě u nás?

Pak nás neváhejte kontaktovat - stačí vyplnit nezávazný poptávkový formulář Poptávkový formulář jazykové výuky  a odeslat jej. Obratem Vás budeme kontaktovat s nabídkou výuky, popř. s Vámi dohodneme detaily výuky. Kontaktovat nás můžete také telefonicky na č. 777 720 539 nebo Napište nám
 
Těšíme se na Vás