Mezinárodní jazykové zkoušky z němčiny

Goethe-Zertifikates A1 - C2 z němčiny patří k mezinárodně uznávaným jazykovým zkouškám, které uznává mnoho zaměstnavatelů a univerzit v německy mluvících zemích. Vedle klasických zkoušek z obecné němčiny, lze také složit zkoušku z obchodní němčiny, kterou budete potřebovat pro svou práci nebo z hospodářské němčiny.

Rozdělení a popis jednotlivých zkoušek z obecné němčiny:

Fit in Deutsch 1 / Start Deutsch 1

Obě zkoušky vyžadují velmi jednoduché znalosti obecné němčiny, na úrovni A1 dle ERR, tj. začátečník. Uchazeč bude muset prokázat znalosti němčiny za účelem dorozumět se v běžných životních situacích, pochopit relevantní informace z krátkých písemných textů, napsat jednoduché a srozumitelné texty, vyplnit formuláře s jednoduchými údaji, umět se představit a zodpovědět krátké otázky týkající se jeho osoby, formulovat otázky týkající se každodenního života a umět na ně odpovědět. 

Fit in Deutsch / Start Deutsch 2

Obě tyto zkoušky vyžadují základní znalosti němčiny, na úrovni A2, tj. mírně pokročilý dle ERR. Uchazeč bude muset dokázat, že je schopen porozumět nejdůležitějším informacím z běžných rozhovorů, novinových článků nebo informačních tabulí, vyplnit běžné formuláře v obchodech, v bankách nebo na úřadech, napsat sdělení týkající se jeho bezprostředního okolí, představit se při rozhovoru a komunikovat o své životní situaci, při rozhovoru klást a odpovídat na otázky týkající se obvyklých témat a umět něco dojednat či vyjednat v běžné komunikaci. 

Zertifikat Deutsch B1

Zkouška vyžaduje prokázání solidních znalostí hovorové němčiny a schopnost orientovat se ve všech situacích každodenního života. Zkouška odpovídá úrovn B1, tj. středně pokročilý dle ERR. Uchazeč bude muset dále detailně porozumět všem důležitým informacím z rozhovorů, přesně pochopit důležité informace z novinových článků, statistik a popisů týkajících se běžných životních situací, vést jednoduchý rozvohor na téma, které vás zajímá, vyjádřit svůj názor na toto téma a přiměřeně reagovat na postoj partnera, být schopen poskytnout informace, něco navrhnout nebo dohodnout. 

Goethe-Zertifikat B2

Od uchazeče se již vyžaduje velmi dobrá znalost němčiny, na úrovni B2, tj. pokročilý dle ERR. Uchazeč bude muset prokázat, že rozumí obsahu konkrétních i abstraktních témat a relevantním informacím, dále musí být schopen rozumět široké škále různých textů ( kratším i delším, složitějším textům, komentářům a zprávám, jasně a strukturovaně se písemně vyjádřit o složitých skutečnostech a opravovat jiné texty, jasně a strukturovaně hovořit o všeobecných otázkách a tématech, která jej zajímají, aktivně se zúčastnit diskuze na zadané téma, zaujímat stanoviska a vyjádřit svůj vlastní postoj. 

Goethe-Zertifikat C1

Vyžaduje vysoce pokročilou znalost němčiny, na úrovni C1, tj. velmi pokročilý dle ERR. Uchazeč bude muset bez větší námahy porozumět delším rozhlasovým příspěvkům, relacím a přednáškám, důkladně porozumět delším a složitějším textům nejrůznějšího zaměření, napsat písemnou úvahu o složitějších skutečnostech jasně a strukturovaně, spontánně a plynule komunikovat, projevit vlastní názor, precizně formulovat myšlenky a postoje a precizně prezentovat vlastní příspěvky. 

Goethe-Zertifikat C2

Je nejnáročnější zkouškou z této nabídky, odpovídá úrovni C2, tj. úroveň srovnatelná se vzdělaným rodilým mluvčím. Uchazeč musí bez námahy porozumět všemu, co v němčině čte a slyší, shrnout informace z nejrůznějších písemných a ústních zdrojů, a přitom být schopen nastínit zdůvodnění a vysvětlení, vyjadřovat se spontánně, velmi plynně a přesně, a i v případě složitějších skutečností, formulovat významové nuance. 

Jakou zkoušku byste si měl/a vybrat?
V prvé řadě je nutné přihlédnout k Vašim dosavadním znalostem němčiny a na jejich základě Vám doporučit vhodnou zkoušku, popř. další studium. Na základě výběru zkoušky Vám sdělíme, jak bude Vaše potenciální výuka probíhat a jaké učební materiály dostanete. Ověření Vašich znalostí a konzultace ohledně výuky ke zkoušce je ZDARMA, proto máte-li zájem, Napište nám a my Vás budeme obratem kontaktovat. Stejně také můžete využít formuláře Poptávkový formulář jazykové výuky  a sdělit nám své požadavky on-line.

Pokud si nejste jistí, zda disponujete dostatečnými znalostmi na složení Vámi vybrané zkoušky, pak si u nás můžete Vyzkoušejte si u nás zkoušku na nečisto, kde si vypracujete "ostrý" test k Vámi zvolené zkoušce. Poté Vám jej vyhodnotíme a pak s Vámi vše důkladně prokonzultujeme. 
 

Připravovat se ke zkoušce v kurzu nebo v rámci individuální výuky?

Rozhodně Vám doporučujeme individuální, potažmo skupinovou výuku. Jednak je to nejefektivnější způsob přípravy, a druhak, sice vypisujeme přípravné kurzy k těmto zkouškám, ale někdy se stane, že se nesejdou zájemci s odpovídajícími znalostmi a kurz tak nemusí být otevřen, čímž byste přišli o možnost důkladné přípravy - s individuální výukou o ní nikdy nepřijdete !!! 
 
Proč se připravovat ke zkoušce právě u nás?
  • výuku vedou vždy zkušení lektoři;
  • využíváme pouze renomovaných a perfektně vypracovaných učebních materiálů;
  • vedle hlavní učebnice budete používat i celou řadu doplňkových materiálů;
  • veškeré učební materiály Vám poskyneme ZDARMA, v elektronické podobě;
  • v průběhu výuky budete psát vzorové testy a postupně tak budete moci sledovat svůj pokrok;
  • zcela ZDARMA Vám vyřídíme všechny formality související s přihlášením ke zkoušce;
  • obdržíte komplexní informace k Vámi vybrané zkoušce vč. průvodců a příruček.

Zaujala Vás nabídka a máte zájem se ke zkoušce připravit právě u nás?

Pak nás neváhejte kontaktovat - stačí vyplnit nezávazný poptávkový formulář Poptávkový formulář jazykové výuky  a odeslat jej. Obratem Vás budeme kontaktovat s nabídkou výuky, popř. s Vámi dohodneme detaily výuky. Kontaktovat nás můžete také telefonicky na č. 777 720 539 nebo Napište nám
 
Těšíme se na Vás