Mezinárodní zkoušky z francouzštiny

Diplomy z francouzštiny DELF a DALF

Diplomy DELF ( Diplôme d’Études en Langue Française ) a DALF ( Diplôme Approfondi de la Langue Française )  jsou vystavovány francouzským Ministerstvem školství. Jsou uznávány českou státní správou a je k nim přihlíženo při přijímacím řízení na českých a francouzských univerzitách a univerzitách většiny z 52 členských států asociace frankofonie. Diplomy DELF a DALF je také možné uznat prostřednictvím Evropského kreditního systému ( ETCS ) v rámci studentské či profesní mobility, podporované Evropskou unií.

Zkoušky se zkouší v České republice na Francouzském institutu a na Alliance Française pod záštitou Mezinárodního centra pedagogických studií v Sévres. Zkoušky se skládají ze započitatelných modulů se vzrůstající obtížností, tj. DELF A1 - B2 a DALF C1 - C2. 

DELF A1

Tato zkouška je určena především začátečníkům a znalým začátečníkům, kteří potřebují doložit nejzažší znalosti francouzštiny. Tato zkouška potvrzuje schopnost držitele komunikovat ve francouzštině v běžných životních situacích. Tuto zkoušku doporučujeme skládat po cca 90 hodinách studia francouzštiny. 

DELF A2

Tato zkouška je určena především mírně pokročilým studentům, kteří potřebují doložit základní znalosti francouzštiny. Tato zkouška potvrzuje schopnost držitele komunikovat ve francouzštině ústně a písemně v běžných situacích každodenního života. Tuto zkoušku doporučujeme skládat po cca 100 - 200 hodinách studia francouzštiny. 

DELF B1

Tato zkouška je určena především středně pokročilým studentům, kteří vedle obecné francouzštiny znají také reálie frankofonních zemí a základy odborné francouzštiny. Tuto zkoušku uznává většina univerzit ve frankofonních zemích a rovněž je vstupenkou do zahraničních společností, kde se vyžaduje znalost francouzského jazyka na dobré úrovni. Tuto zkoušku doporučujeme skládat po cca 300 - 500 hodinách studia francouzštiny. 

DELF B2

Tato zkouška je určena především více pokročilým studentům, kteří vedle obecné francouzštiny disponují také dostatečnými znalostmi reálií frankofonních zemí a základy odborné francouzštiny. Tuto zkoušku uznává většina univerzit ve frankofonních zemích a rovněž je vstupenkou do zahraničních společností, kde se vyžaduje aktivní znalost francouzského jazyka na velmi dobré úrovni. Tuto zkoušku doporučujeme skládat po cca 600 - 700 hodinách studia francouzštiny. 

DALF C1

Tato zkouška je určena především velmi pokročilým studentům, kteří disponují výbornými znalostmi obecné i odborné francouzštiny vč. reálií frankofonních zemí.  Tuto zkoušku doporučujeme zájemcům, kteří studovat na univerzitách ve frankofonních zemích a pracovat v zahraničních společnostech, kde se vyžaduje vynikající znalost tohoto jazyka. Tuto zkoušku doporučujeme skládat po cca 700 - 800 hodinách studia francouzštiny. 

DALF C2

Tato zkouška potvrzuje vysoce pokročilou znalost jazyka, srovnatelnou s mateřským jazykem. Kandidát musí disponovat perfektními znalostmi obecné a odborné franouzštiny vč. dokonalých znalostí reálií frankofonních zemí. Tuto zkoušku doporučujeme zájemcům, kteří studovat na univerzitách ve frankofonních zemích a pracovat v zahraničních společnostech, kde se vyžaduje vynikající znalost tohoto jazyka. Tuto zkoušku doporučujeme skládat po více jak 800 hodinách studia francouzštiny. 

Jakou zkoušku byste si měl/a vybrat?

V prvé řadě je nutné přihlédnout k Vašim dosavadním znalostem francouzštiny a na jejich základě Vám doporučit vhodnou zkoušku, popř. další studium. Na základě výběru zkoušky Vám sdělíme, jak bude Vaše potenciální výuka probíhat a jaké učební materiály dostanete. Ověření Vašich znalostí a konzultace ohledně výuky ke zkoušce je ZDARMA, proto máte-li zájem, Napište nám a my Vás budeme obratem kontaktovat. Stejně také můžete využít formuláře Poptávkový formulář jazykové výuky  a sdělit nám své požadavky. 

Pokud si nejste jistý/já, zda disponujete dostatečnými znalostmi na složení Vámi vybrané zkoušky, pak si u nás můžete Vyzkoušejte si u nás zkoušku na nečisto, kde si vypracujete "ostrý" test k Vámi zvolené zkoušce. Poté Vám jej vyhodnotíme a pak s Vámi vše důkladně prokonzultujeme. 

Připravovat se ke zkoušce v kurzu nebo v rámci individuální výuky?

Zde je pouze možnost připravovat se ke zkoušce formou individuální, potažmo skupinové výuky, neboť přípravné kurzy nevypisujeme. 

Proč se připravovat ke zkoušce právě u nás?

  • výuku vedou vždy zkušení lektoři;
  • využíváme pouze renomovaných a perfektně vypracovaných učebních materiálů;
  • vedle hlavní učebnice budete používat i celou řadu doplňkových materiálů;
  • veškeré učební materiály Vám poskyneme ZDARMA, v elektronické podobě;
  • v průběhu výuky budete psát vzorové testy a postupně tak budete moci sledovat svůj pokrok;
  • zcela ZDARMA Vám vyřídíme všechny formality související s přihlášením ke zkoušce;
  • obdržíte komplexní informace k Vámi vybrané zkoušce vč. průvodců a příruček.

Zaujala Vás nabídka a máte zájem se ke zkoušce připravit právě u nás?

Pak nás neváhejte kontaktovat - stačí vyplnit nezávazný poptávkový formulář Poptávkový formulář jazykové výuky  a odeslat jej. Obratem Vás budeme kontaktovat s nabídkou výuky, popř. s Vámi dohodneme detaily výuky. Kontaktovat nás můžete také telefonicky na č. 777 720 539 nebo Napište nám

Těšíme se na Vás