Metoda STANDARD, aneb tak trochu jiná výuka.... 

Chodili jste do nejrůznějších kurzů, ale výsledek stále nevidíte?
Máte pocit, že jste nikam nepokročili? 
Máte ve všem guláš a nevíte, jak z toho ven?
Chcete umět konečně daným jazykem mluvit? 
Chcete si vyzkoušet úplně jiný a nestereotypní styl výuky? 

Pak se nebojte zkusit to u nás, tak trochu jinak,  a uvidíte, že je to vlastně jednoduché....

Základem výukové metody, kterou využíváme v jazykové škole ELITE je tradiční styl výuky se zapojením řízené aktivní konverzace, která simuluje cizojazyčné prostředí. K tomu využíváme vysoce kvalitní učební materiály vydané renomovanými zahraničními nakladatelstvími, které zároveň pokryjí veškeré jazykové dovednosti, kterými musí aktivní uživatel jazyka disponovat. Díky tomu se naši studenti dokáží cizí jazyk nejenom dobře naučit, ale jsou schopni se jej naučit i velmi rychle! Ve finále to pak netrvá x let jako tomu bývá zpravidla u jiných škol či učitelů, což vám také ušetří i značnou finanční částku. Nevěříte? Zkuste to sami a uvidíte... 

Chcete se konečně dobře naučit cizí jazyk, ale také aktivně komunikovat?  
Chcete při svém studiu také ušetřit? Pak čtěte dále....

Jak to funguje?

Vše se odvíjí od znalostní úrovně každého studenta či studentů ve skupině, kterým je také přizpůsoben styl výuky. Rozhodně není možné, aby byla jedna, konkrétní metoda uplatňována pro všechny úrovně znalostí, v praxi by to nepřineslo žádný efekt. Začátečníci se učí především zpočátku správné výslovnosti, budují si slovní zásobu, věnují se větné skladbě a studiu gramatiky. Nutné také podotknout, že již od samotného začátku jsou naši studenti vedeni ke schopnosti porozumět mluvenému slovu, což je velmi důležitá věc pro zvládnutí aktivní komunikace. I začátečníci komunikují na našich hodinách velmi často !!!

Pokročilejší studenti si již rozšiřují své dosavadní znalosti o novou gramatiku, především o složitější časy a učí se komunikovat i ve složitějších souvětích, v celé řadě běžných i méně běžných životních situacích. Vše je postaveno tak, aby studenti zapojili do procvičování komunikace právě probranou gramatiku, neboť její správné používání patří k nejdůležitějším bodům při studiu cizích jazků - slovíčko si vždycky ve slovníku najdete, ale dokážete jej správně zakomponovat do věty? 

Gramatiku vyučujeme do té míry, aby napomáhala správné komunikaci - bez znalostí gramatiky nemáte sebemenší šanci se cizí jazyk naučit! Nebojte se, nebudeme z vás dělat "jazykovědce", který má plnou hlavu všech možných pouček, ale když by měl promluvit s cizincem, bude ztracen... My vám vše vysvětlíme velmi jednoduše tak, že i ty nejsložitější jevy pro vás budou hračkou! Výuka gramatiky je postavena především na větných vzorech, které jsou ihned aplikovány do praxe, což vám, umožní snadnější zapamatování probírané gramatiky. 

Zapomeňte na nudnou, stereotypní výuku jako je tomu v jiných školách
Nechte se vtáhnout přímo do děje pomocí interkativní výuky !!!

Výuka v našich kurzech probíhá moderní, interkativní formou, která nabízí studentům efektivnější, zábavnější a nestreotypní styl výuky, a také zvyšuje motivaci k učení. Díky tomuto stylu výuky již studenti nejsou pouze pasivními posluchači, ale jsou vtaženi přímo do výuky, spolupodílejí se na ní a aktivně se zapojují do procesu vzdělávání. K výuce slouží interaktivní učebnice s mnoha audio a video nahrávkami, z nichž mohou studenti získávat praktické informace o právě probírané látce.

Role lektora při výuce

Hlavní úlohou lektora je, aby studentům pomáhal správně mluvit a krok za krokem se zdokonalovat. Lektor zajišťuje, aby všemu porozuměli tak, jak je třeba a prezentoval studentům tolik látky, kolik jsou schopni vstřebat. Naši zkušení lektoři také dokáží snadno rozpoznat překážky ve studiu, které se mohou u studentů vyskytnout, takže v případě potřeby vás pohotově vrátí zpět do "hry", a studium jazyků se pro vás stane mnohem zábavnějším a efektivnějším. Nesmíte také zapomínat na aktivní spolupráci s lektorem, pokud se chcete cizí jazyk opravdu dobře naučit - není možné spoléhat jenom na hodiny v naší škole. Další velmi důležitou rolí lektora je vytvořit studentům péřátelskou a otevřenou atmosféru, která je důležitá nejenom pro samotné studium. Studenti se rozhodně nesmí bát říct, že něčemu nerozumí, žádný učený přece z nebe nespadl....

Díky naší metodě výuky se můžete během krátké doby z úplného začátečníka vypracovat na pokročilejšího uživatele, a dosáhnout tak velmi vysokého, a hlavně požadovaného efektu !!!


Komu doporučujeme tuto metodu výuky? 

Tento způsob studia doporučujeme především těm z vás, kteří se potřebují zaměřit nejenom na mluvení, ale také na rozvoj všech ostatních jazykových dovedností, jako je čtení a porozumění textu, poslechy a psaní. Efekt studia touto metodou je velmi vysoký, neboť studenti načerpají mnoho znalostí nejenom v oblasti slovní zásoby, ale také z mluvnické stránky daného jazyka! Studenti tak nečerpají znalosti jenom na hodinách, ale také prostřednictvím domácích cvičení. 

Které kurzy vyučujeme touto metodou? 

Zefektivněte si studium angličtiny ještě více - zakupte si jako doplněk konverzační kurz vedený metodou COMMUNICATE FAST 

Pokud si chcete ještě více navýšit výsledný efekt studia, pak si jako doplněk ke klasickému kurzu či individuálních lekcím, zakupte ryze konverzační kurz vedený výše uvedenou metodou, a naučte se tak angličtinu tak dokonale, jak to jenom půjde! Více o této metodě výuky najdete zde: COMMUNICATE FAST.

Aktuální nabídka kurzů vedených metodou COMMUNICATE FAST: