Mluvte perfektně anglicky ještě dnes!

Revoluční metoda ve výuce angličtiny dorazila spolu s jazykovou školou ELITE i do Benešova a Vlašimi! 

Chcete se studovat angličtinu, ale věnovat se převážně mluvení? 
Potřebujete se pořádně rozmluvit? 
Stydíte se mluvit, ale nebojíte se tomu "postavit" a rozjet "to" na našich dynamických hodinách? 


V tom případě je naše nová metoda COMMUNICATE FAST pro vás jak dělaná !!!

Co je vlastně COMMUNICATE FAST? 

V současnosti je na trhu množství metod a přístupů, které se odvolávají na "komunikační aktivity". Tyto aktivity mají zaručit, že se student naučí konverzovat a ztratí zábrany z mluvení. Avšak existuje velký rozdíl mezi tzv. "volnou" konverzací a "řízenou" konverzací. Při volné konverzaci není student časově omezovaný, přemýšlí nad tím, co řekne a častokrát si to i překládá. Při řízené konverzaci jde o systém otázka-odpověď, při kterém je student "nucený" odpovídat bez dlouhého přemýšlení. Tím pádem nemá reálně čas zamýšlet se nad překladem a "musí" odbourat strach z mluvení. Na takovém principu funguje i metoda Communicate Fast . Jde o námi vypracovaný, unikátní systém výuky , určený pro výuku angličtiny. Tento systém je založen na přímé metodě výuky cizího jazyka. Metodicky je postaven na řízené konverzaci , při které se studenti učí přímo tak, že mluví .
 

Výhody této výukové metody:

 • naučí studenty aktivně komunikovat mnohem rychleji, než v klasických kurzech 
 • pomáhá studentům zbavit se studu a strachu z komunikace 
 • získat potřebné sebevědomí pro aktivní komunikaci 
 • simuluje reálné cizojazyčné prostředí 
 • pomáhá lépe zapamatovat danou slovní zásobu a zžít se s aktuálně probíranou gramatikou 
 • časté opakování dosud probraného učiva 

Zásady při výuce systémem COMMUNICATE FAST: 

Rychlost 

Lektor při hodině mluví ke studentům rychle, zachovává přirozené tempo konverzace. I když zpočátku studenti mohou považovat takový způsob vedení hodiny za překvapující, brzy si na to zvyknou. Rychlé tempo studentovi umožní porozumět rozhovorům v cizím jazyce, v přirozené rychlosti.

Otázky

Lektor pokládá každou otázku dvakrát, v rychlosti, přičemž automaticky začíná odpověď pro studenta. To umožňuje studentovi porozumět otázce jakož i připravit se na odpověď, což v konečném důsledku činí hodinu více dynamickou. Lektor pasivně nečeká, dokud student zodpoví otázku sám, ale neustále ho pobízí k pohotové odpovědi. Takto se u studenta jazyk automatizuje a dostává se mu "do krve".

Odpovědi 

Odpovědi v nižších úrovních jsou stanoveny tak, že je ani lektor ani student nemohou pozměnit. Student si tak procvičuje přesně ta slova a gramatické jevy, které musí bezchybně ovládat. Ve vyšších úrovních jsou prvky vlastní kreativity povoleny, a tak student vytváří více originálních a volných odpovědí. Student se tak nejprve učí "noty" a potom dokáže samostatně tvořit věty.

Za účelem vytvoření správných lingvistických návyků, by měl student mluvit rychle bez přestávek na přemýšlení. Tento proces odstraňuje návyk přemýšlení, překládání vět a gramatických jevů z rodného jazyka do cizího, což brání schopnosti porozumět a mluvit v přirozené rychlosti. Nejlepším způsobem, jak se naučit jazyk, je jednoduše jím mluvit. Studenti odpovídají na lektorovy otázky v nejdelší možné formě. Takovým způsobem student dlouho mluví a procvičuje si tak slova a gramatické jevy přímo v praxi.

Časté opakování učiva 

Tajemství úspěchu při učení cizího jazyka je opakování. Učení jazyka ve velké míře vzniká z vytváření rychlých reflexů, které jsou podobné psaní na stroji nebo hraní na klavír. Takové reflexy mohou být nacvičeny pouze způsobem častého opakování. Aktivity by se měly opakovat do té doby, dokud je student není schopný dělat sám automaticky. 

Zajímá vás, jak taková výuka vypadá v praxi? 
Podívejte se na video, a sami zhodnoťte, zda by vám tento styl studia vyhovoval.

Finální výsledky pro studety: 

 • dynamické a akční hodiny, na kterých se až 90% výukového času mluví pouze anglicky
 • učení jazyka přirozenou cestou - mluvením 
 • postupné odbourávání strachu z mluvení 
 • připravenost studenta na skutečné cizojazyčné prostředí

Používané výukové materiály

Pro výuku každého jazyka se používají vlastní, profesionálně sestavené učebnice pro lektory i studenty. Obsahují aktuální slovní zásobu, jednoduše vysvětlenou gramatiku, překlady ve všech významech a fonetickou transkripci slovíček. Vznikly na základě našich dlouholetých zkušeností s výukou angličtiny, a mají velmi praktický a uživatelsky příjemný design. Učebnice jsou k dispozici pouze v elektronické podobě. 
 

Komu doporučujeme studium touto metodou? 

Studium naší metodou COMMUNICATE FAST je určeno primárně těm z vás, kteří ovládají angličtinu po pasivní stránce, a mají zájem se naučit aktivně komunikovat, a zbavit se přitom nežádoucího ostychu. Abyste dosáhli co možná nejvyššího efektu studia, doporučujeme následující: 
 • zakoupit si kurz vedený touto metodou jako doplněk ke stávajícímu kurzu angličtiny, vedenému standardním způsobem 
 • zakoupit si kurz vedený touto metodou jako doplněk k individuální výuce 
 • kurz není vhodný v rámci individuální výuky pro jednoho studenta; pro co nejvyšší efekt je třeba, aby studenti byli min. 2 ve skupině. 

Aktuální nabídka kurzů vedených touto metodou: