Podpora jazykového vzdělávání zaměstnanců 

Jazyková škola ELITE se zapojila do projektu "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců", a tím pádem vám umožňuje realizovat jazykovou výuku pro vaše zaměstnance zcela ZDARMA, s úhradou až 100% veškerých nákladů !!! Seznamte se s níže uvedenými informacemi, abyste získali předběžnou představu o tom, co můžete získat: 
 
 
 
 
 
 

Pro koho je financování výuky určeno? 

Cílovou skupinou jsou zaměstnavatelé, kteří mohou získat finanční prostředky z fondů Evorpské unie na rozvoj svých stávajících a potenciálních nových zaměstnanců. Těchto prostředků také mohou dále využít i OSVČ a nestátní neziskové organizace. Jazyková škola ELITE se v této oblasti zaměřuje na firmy z okresu Benešov. 
 

Jaké jsou formy podpory? 

Zaměstnavatelům bude umožněno získat příspěvek na jazykovou výuku svých zaměstnanců, s možností pokrytí až 100% nákůadl související s výukou + refundaci mezd svých zaměstnanců po dobu jejich vzdělávání, max. do výše 24 000 Kč. 

Kontaktujte nás