Kurzy TEENGLISH pro děti 11 - 15 let 

Vážení rodiče, 
 
velmi nás těší váš zájem o kurzy angličtiny pro děti ve věku 11 - 15 let v jazykové škole ELITE. Pevně věříme, že se bude vašemu dítěti výuka v našich kurzech líbit, a získá si k angličtině nejenom pozitivní vztah, ale především získá motivaci k jejímu dalšímu studiu. Naše učebny jsou vybaveny nejmodernější, interaktivní výukovou technikou a připojením k internetu. Výuka probíhá v souladu s běžným školním rokem, je rozdělena na dva semestry ( zimní a letní ), s ohledem na školní prázdniny, kdy výuka neprobíhá. Dbáme především na vysokou kvalitu výuky, kterou dále obohacujeme o aktivity, které mladé teenagery baví nejvíce, a zároveň se seznamujeme s jazykem zábavnou formou. Naše hodiny jsou akční a zábavné, rozhodně ne nudné a stereotypní jako je tomu v jinýh školách! 
 
Z informací níže se pak můžete dozvědět, co od našich kurzů můžete vy i vaše děti očekávat, a co naopak očekáváme my od našich mladých studentů. 
 

Náš přístup k výuce 

V jazykové škole ELITE upřednostňujeme komunikativní přístup a styl výuky, který dále přizpůsobujeme potřebám a zájmům našich mladých studentů. Naším hlavním cílem je zaměřit se na: 
  • předat dětem pozitivní zkušenost s angličtinou, s cílem pokračování ve studiu s přibývajícím věkem 
  • zlepšení chápání angličtiny a rozvíjení dovedností v používání cizího jazyka
  • zatraktvnit jednotlivé hodiny různými aktvitami, např. seriály pro mladé, jazykové hry, časopisy, komiksy atd., a v případě zájmu můžeme výuku obohatit i o složitější modely stavebnice LEGO
  • takovouto zábavnou formou připravujeme děti např. na složení některé z mezinárodních zkoušek Cambridge YLE nebo KET; více informací níže
  • na našich hodinách se rozhodně nikdo nenudí, tak se k nám pojďte přidat i vy! 

Zkoušky z angličtiny 

Naše výuka standardně probíhá formou přípravy na Cambridgeské zkoušky Cambridge Young Learners, které pak mohou vaše děti ( věk 11 - 12 let ) v případě zájmu složit na zkouškovém centru v Praze. Tyto zkoušky jsou rozděleny do tří úrovní ( Starters, Movers a Flyers ). Tyto zkoušky jsou velmi zábavné a jsou také velmi dobrým prostředkem pro sledování pokroku vašeho dítěte v angličtině. U starších dětí pak volíme přípravu na první ze série Cambridgeských zkoušek KET ( Key English Test ), které jsou uznávány v mezinárodním měřítku. 
 

Naši lektoři 

Výuka je zajišťována prostřednictvím vysoce kvalifikovaných lektorů, kteří prošli specializovaným školením. Jedná se o zkušené české lektory s výbornou znalostí angličtiny, jejichž cílem je rozvíjet důvěru dětí v používání angličtiny, aby byly úspěšné ve škole i mimo ni. 
 

Hodnocení v průběhu kurzů 

Po celou dobu studia jsou děti neformálně hodnoceny. Lektor sleduje schopnost dětí aktivně komunikovat v mluvené a písemné angličtině. Pro studenta, který opakovaně na hodinách chybí, bude velký problém dosáhnout požadované úrovně k úspěšnému zakončení kurzu, a v takovém případě může být student požádán o opakování dané úrovně v dalším semestru. Studenti na závěr kurzu budou psát závěrečný test odpovídající mezinárodním zkouškám, a pokud uspějí, dostanou od nás hezký certifikát, který jistě ozdobí nejeden studentský pokojík. 
 

Komunikace s rodiči 

Spolupráci s rodiči našich malých a mladých studentů vnímáme jako základní faktor úspěšného studia. Rodičům pravidelně zasíláme písemné zprávy o studiu jejich dětí, a stejně tak mají možnost mluvit přímo s jejich lektorem. Písemné zprávy zasíláme vždy každý měsíc, na konci semestru pak jednu závěrečnou. Rodiče mají také možnost se kdykoli přímo zúčastnit výuky svých dětí, aniž by tuto skutečnost museli předem nahlašovat. Rodičům jsme také k dispozici kdykoli v průběhu semestru za účelem konzultací či řešení jakýchkoli záležitostí. Stačí nás tak pouze kontaktovat a domluvit si termín schůzky. 
 

Absence dítěte na kurzu 

Pokud víte, že se vaše dítě nebude moci dostavit na výuku, prosíme vás o sdělení této informace předem, telefonicky nebo e-mailem. Doporučujeme však zajistit v maximální možné míře pravidelnou docházku vašeho dítěte na výuku, neboť časté absence mohou zapříčinit potíže s úspěšným dokončením kurzu. Pokud se vaše dítě nedostaví na výuku, aniž byste jej předtím omluvili, pak tuto informaci od nás obdržíte na e-mail, max. do 24 hodin od uplynutí kurzu. Pokud bude vaše dítě přicházet na kurz později nebo bude třeba, aby odešlo dříve, pak od vás budeme požadovat písemný souhlas. Vyžádejte si, prosím, tento formulář spolu s přihláškou do kurzu. Bez tohoto souhlasu vaše dítě nebude z kurzu uvolněno před koncem výuky. 
 
V případě jakýchkoli dotazů, nejasností či prolémů nás neváhejte kontaktovat na tel. čísle 777 720 539 nebo Napište nám. Rádi vám se vším pomůžeme.